Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4801
Başlık: İki inçlik CaF2(Eu) ve NaI(TI) kristalli phoswhich sintilasyon detektörünün α,B,y sayma veriminin kuramsal ve deneysel olarak tayini
Diğer Başlıklar: Determination of α,B,y counting efficiency of the phoswich scintillation detector composed of 2 inch CaF2(Eu) and NaI(TI) crystals theoretically and experimentally
Yazarlar: Dinçer, Salih
Yalçın, Sezai
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Nükleer Fizik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Beta parçacıkları
Dedektörler
Detectors
Beta particles
Gama ışınları
Monte Carlo Yöntemi
Phoswich dedektörü
Sintilasyon
Gamma rays
Monte Carlo Method
Phoswich detector
Scintillation
Yayın Tarihi: 5-Kas-1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yalçın, S. (1999). İki inçlik CaF2(Eu) ve NaI(TI) kristalli phoswhich sintilasyon detektörünün a,B,y sayma veriminin kuramsal ve deneysel olarak tayini. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Phoswkh detektörünün beta verimi Ayrıntılı Monte Carlo yöntemiyle belirlenmiştir. Bu yöntemde, betanın detektör ile yaptığı elastik ve inelastik saçılma olayları kronolojik ardışıklık içinde taklit edilmiştir. Detektörün beta verimi, detektöre minimum algılanabilir enerji aktaran betaların adedinin kaynaktan tüm doğrultularda üretilen betaların adedine oram olarak hesaplanmıştır. Detektörün gammalar için toplam verimi basit Monte Carlo benzetişim tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Detektör simetri ekseni üzerinde bulunan noktasal veya disk kaynaktan yayınlanan gammaların yayınlanma noktalan ve yayınlanma doğrultulan bir gelişigüzel sayı üreteci ile rasgele üretilmiş ve gammanın detektör içindeki yol uzunluğu belirlenmiştir. Bu gamma yol uzunluklarına foton soğurulma yasası uygulanarak detektörde soğurulmuş gammaların kesri hesaplanmıştır. Detektörün gamma verimi, detektörde soğurulmuş gammaların kesrinin üretilen gamma sayışma oram olarak hesaplanmıştır. Detektörün alfa verimi, alfa parçacıklarının CaF2(Eu) kristalindeki menzillerinin CaF2(Eu) kalınlığından daha kısa olması nedeniyle kaynak-detektör geometri aktörü G ile belirlenmiştir.
Beta efficiency of phoswich detector is determined by means of detailed Monte Carlo simulation. In this method, elastic and inelastic scattering events experienced by a beta in the detector are simulated in chronological succession. Beta efficiency of the detector is determined as ratio of the number of beta particles transferred minimum detectable energy to detector to the number of beta particles generated. Total efficiency of the detector for gamma-rays is determined by using simple Monte Carlo simulation technique. Points of emission and trajectories of the gamma- rays emitted from the source are randomly generated, and the path lengths of the gamma-rays in the detector are determined. By applying these gamma-ray path lengths in the photon absorption law is calculated the fraction of the gamma-rays a given energy absorbed in the detector. Total efficiency of the detector for gamma-rays is calculated as ratio of total fraction of gamma-rays absorbed in the detector to the number of gamma- rays generated. The alpha efficiency of the detector is determined with the geometrical factor G since the ranges in CaF2(Eu) of alpha particles are smaller than the thickness of CaF2(Eu).
URI: http://hdl.handle.net/11452/4801
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
084893.pdf
  A kadar 2099-12-31
15.88 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons