Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4799
Title: Pterin -6- carboxylic acid'in değişik estrus evrelerinde hipofiz ve pineal ultrastrüktürü üzerine etkisi
Other Titles: The effect of pterin -6-carboxylic acid on pituitary and pineal ultrastructures in different estrus stages
Authors: Sırmalı, Şahin
Üner, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı.
Keywords: Hipofiz bezi
Karboksilik asitler
Pineal bez
Pteridinler
Östrus
Pituitary gland
Carboxylic acids
Pineal gland
Pteridines
Estrus
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üner, M. (1987). Pterin -6- carboxylic acid'in değişik estrus evrelerinde hipofiz ve pineal ultrastrüktürü üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada bir pteridin türevi olan pterin-6-car-boxylic acid' in Estrus siklusunun estrus, diestrus ve pro- estrus evrelerinde sıçanların hipofiz ve pineal ultrastrüktürü üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Deneyde ergin dişi sıçanlar kullanılmış olup deney grubu pterin-6-carboxylic acid 5 ug/kg'lık tek doz halinde verildi. Pterin-6-carboxylic acid'in akut etkisini göstermek için sıçanlar enjeksiyondan 1 saat sonra dekapite edildi. Diseksiyonla çıkarılan hipofiz ve pineal bezleri E. M. için takibe alındı. Ultrastrüktürel inceleme sonunda pterin-6-carboxylic acidin hipofiz prolaktin hücrelerine stimulan etki yaptığı, gonadotropik hücreleri ise etkilemediği ortaya konmuştur. Pterin-6-carboxylic acid 'in pineal üzerine etkilerinin ise siklusun farklı fazlarına göre biçimlendiği anlaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4799
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001872.pdf
  Until 2099-12-31
4.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons