Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4798
Başlık: Türkiye'de uygulanan döviz kuru sistemlerinin dış ticarete etkisi
Diğer Başlıklar: The impact of foreign trade on the exchange rate system implemented in Turkey
Yazarlar: Kurt, Halit
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Döviz kuru
Exchange rate
Yayın Tarihi: 1987
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kurt, H. (1987). Türkiye'de uygulanan döviz kuru sistemlerinin dış ticarete etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4798
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
001873.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.76 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons