Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4797
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYücel, Ahmet Ali-
dc.contributor.authorAğayarov, Allahyar-
dc.date.accessioned2019-12-31T12:33:00Z-
dc.date.available2019-12-31T12:33:00Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationAğarayov, A. (2014). Diyabetik retinopati olgularında retina sinir lifi katmanındaki değişiklikler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4797-
dc.description.abstractBu çalışmada hastanemizin Göz Hastalıkları Polikliniğine başvuran yeni tanı almış Diabetes Mellistus (DM) ve diyabetik retinopatisi (DR) bulunmayan, muayenede erken evre DR saptanan olgularla lazer fotokoagülasyon sonrası geç dönem olgularda peripapiller retina sinir lifi kalınlığındaki (RNFL) değişiklikler irdelenmiştir. Çalışma retrospektif olarak yürütüldü. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları polikliniğine göz muayenesi için başvuran hastalardan kriterleri sağlayan 240 hasta ve 80 olguluk kontrol grubu dahil edildi. Çalışmamızda lazer uygulanan diyabetik retinopati olgularının peripapiller sinir tabakası değerlerinin karşılaştırılması planlandı. Diyabetik retinopati nedeni ile kliniğimizde takip ve tedavi edilmekte olan hastaların daha önce yapılmış sağ göz retina sinir lifi analiz raporları incelenerek lazer yapılmış DR, lazer yapılmamış DR, DM tanılı ancak diyabetik retinopati gelişmemiş hastaların ve DM tanısı olmayan normal sağlıklı bireylerin peripapiller retinal sinir lifi tabakası kalınlık değişkesi retrospektif olarak incelendi. Tüm gruplarda kontrol grubuyla kıyasta retina sinir lifi tabakasındaki değerler incelme izlendi, ancak yalnız lazer fotokoagülasyon yapılmış grupta superior, nazal ve inferior kadranlarda incelme istatiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Lazer fotokoagülasyon yapılmış hastalarda optik koherens tomografisinin (OCT) mutlaka kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz.tr_TR
dc.description.abstractIn our study, we examined recently-diagnosed patients with Diabetes Mellitus (DM) and without diabetic retinopathy (DR); who were detected with first-phase DR during examination and late-phase cases after laser photocoagulation in whose peripapillary retina nerve fiber thickness (RNFL) we detected some changes who have consulted to the Ophthalmology Department of our hospital. This study was carried out retrospectively by including the patients into who consulted for an eye examination to the Ophthalmology Department of Uludag University Medical School. 240 patients and 80 chronicle control group who met the study's criteria out of the patients who consulted for an eye examination to the Ophthalmology Department of Uludag University Medical School were included in our study. In our study, we planned to compare the peripapillary retina layer values of the diabetic retinopathy cases who were subjected to laser treatment. By examining the previously-done right-eye retina nerve fiber analysis reports of the patients monitored and treated in our clinic due to diabetic retinopathy, the RNFL values of patients with laser DR done, and patients with laser DR not done, and those patients with DM diagnosis but without developed diabetic retinopathy, and normal and healthy individuals without DM diagnosis were retrospectively compared. In all groups compared with the control group values in the retinal nerve fiber layer thinning viewed, but only in the group made laser photocoagulation superior, nasal and inferior quadrants were lower in statistically significant thinning. Optical coherence tomography (OCT) in patients undergoing laser photocoagulation necessarily need to be used.en_US
dc.format.extentIV, 25 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDiyabetik retinopatitr_TR
dc.subjectRetina sinir lifi tabakasitr_TR
dc.subjectLazertr_TR
dc.subjectDiabetic retinopathyen_US
dc.subjectRetinal nerve fiber layeren_US
dc.subjectThe laseren_US
dc.titleDiyabetik retinopati olgularında retina sinir lifi katmanındaki değişikliklertr_TR
dc.title.alternativeChanges in retinal nerve fiber layer in patients with diabetic retinopathyen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
377047.pdf970.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons