Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4789
Title: Farklı histolojik boyama yöntemlerinin kıkırdak dokusunda karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of different histological staining methods in cartilage tissue
Authors: Sırmalı, Şahin A.
Şen, Esra
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kıkırdak boyama yöntemleri
Staining procedures of cartilages
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, E. (2014). Farklı histolojik boyama yöntemlerinin kıkırdak dokusunda karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde kıkırdak doku bileşenlerini göstermek için kullanılan bazı temel boyama yöntemleri vardır ve istenilen amaç doğrultusunda iyi sonuç vermektedirler. Ancak bu yöntemlerin her biri kullanışlılık açısından bir takım dezavantajlara da sahiptir. Bu nedenle %10'luk formalinde fikse edilen dokulardan alınan kesitler, rutin sitolojik vaginal smear boyamasında kullanılan Shorr boyası ve bununla birlikte on farklı teknikle boyandı. Böylece gerek bu yöntemlerin ve gerekse Shorr boyama yönteminin avantaj ve dezavantajları kıyaslanabildi. Sonuç olarak, dezavantajları en aza indirecek ve araştırmacıların istediği boyama süresi, solüsyon sayısı ve maliyet açısından daha ekonomik olan Shorr boyasının kıkırdak doku bileşenlerini ışık mikroskobik düzeyde oldukça iyi gösteren bir boyama yöntemi olacağı kanısındayız.
At the present time there are some basic staining techniques that used to detect the cartilage tissue components and these techniques show better results on for purposes. However each of these methods also has some disadvantages in terms of feasibility. Therefore we stained the incisions which are collected from the tissues that 10% formalin fixed with Shorr, routinely used in cytological vaginal smear staining, and with other ten different techniques. Thus we had the opportunity to compare the advantages and disadvantages of Shorr and other staining techniques. As a result, we are of the opinion that Shorr staining which is more affordable in terms of staining duration, the number of solutions and cost, will minimize the disadvantages therefore Shorr is a better staining technique for cartilage tissue in presentation of lighting microscobe.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4789
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
386870.pdf29.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons