Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4782
Title: Tahıllarda organik yetiştiricilik
Other Titles: Organic farming in cereals
Authors: Kodaş, Recep
Er, Celal
Keywords: Organik
Organik tarım
Tahıl tarımı
Yetiştirme teknikleri
Organic agriculture
Cereal farming
Agronomic technicals
Issue Date: 9-Apr-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kodaş, R. ve Er, C. (2012). "Tahıllarda organik yetiştiricilik". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 103-116.
Abstract: Tarım dünyanın en stratejik sektörlerinden biridir. Tarım alanlarının ve su kaynaklarının çeşitli nedenlerle kirlenmesi, sağlıklı ve güvenli gıda üretimini giderek tehlikeye atmaktadır. Organik tarım, doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir tarıma destek olur. Organik tarım sistemleri konvansiyonel agronomik uygulamalar tarafından bozulmuş doğal kaynakları düzelterek toprak verimliliğinin artmasını sağlamaktadır. Eğer Türkiye’de organik tarım geliştirilirse kırsal kesimlerdeki gelir ve istihdam artacaktır. Türkiye’de organik tarım uygulamaları tarla bitkilerinde yenidir. Doğu, Güneydoğu Anadolu, İç Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin belli yerlerinde buğday, nohut, mercimek, yonca, fiğ ile pamukta organik yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu çalışmada organik tarımın gelişimi ve şimdiki durumu; Türkiye’de organik yetiştiriciliği yapılan tahılların son durumları ve organik tahıl tarımında uyulması gereken yetiştiricilik teknikleri ile uygulanan bitki koruma önlemlerine değinilmiştir.
Tarım dünyanın en stratejik sektörlerinden biridir. Tarım alanlarının ve su kaynaklarının çeşitli nedenlerle kirlenmesi, sağlıklı ve güvenli gıda üretimini giderek tehlikeye atmaktadır. Organik tarım, doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir tarıma destek olur. Organik tarım sistemleri konvansiyonel agronomik uygulamalar tarafından bozulmuş doğal kaynakları düzelterek toprak verimliliğinin artmasını sağlamaktadır. Eğer Türkiye’de organik tarım geliştirilirse kırsal kesimlerdeki gelir ve istihdam artacaktır. Türkiye’de organik tarım uygulamaları tarla bitkilerinde yenidir. Doğu, Güneydoğu Anadolu, İç Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin belli yerlerinde buğday, nohut, mercimek, yonca, fiğ ile pamukta organik yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu çalışmada organik tarımın gelişimi ve şimdiki durumu; Türkiye’de organik yetiştiriciliği yapılan tahılların son durumları ve organik tahıl tarımında uyulması gereken yetiştiricilik teknikleri ile uygulanan bitki koruma önlemlerine değinilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154164
http://hdl.handle.net/11452/4782
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_10.pdf235.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons