Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4777
Title: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri bünyesinde gerçekleştirilen müzik ve çalgı eğitiminin etkinliği
Other Titles: Bursa Metropolitan Municipality and central district municipalities effectiveness of music and instrument education
Authors: Göğüş, İsmail
Çoşkun, Murat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Anasanat Dalı/Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Programı.
Keywords: Belediyelerde müzik ve çalgı eğitimi
Music and instrument education in municipalities
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa merkez ilçe belediyeleri
Müzik ve çalgı eğitiminin etkinliği
Bursa Metropolitan Municipality
Effectiveness of music and instrument education
Bursa central district municipalities
Issue Date: 8-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çoşkun, M. (2019). Bursa Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri bünyesinde gerçekleştirilen müzik ve çalgı eğitiminin etkinliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Yıldırım Belediyesi bünyesinde müzik eğitimi ve çalgı eğitimi faaliyetlerinin uygulamadaki durumunu tespit ederek belirlenen problemlere öneriler getirilmiş, etkinliklerin toplum yaşantısına olumlu katkılar sağlamasına yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde, konuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan araştırmalara yer verilmiş, Bursa merkez belediyelerinde yapılan müzik ve çalgı eğitimine ilişkin faaliyetlerin geçmişi ve günümüze ait uygulamalar kısaca tanıtılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri bünyesinde gerçekleştirilen müzik ve çalgı eğitiminin etkinliğini tespit etmeye yönelik olarak uygulanan eğitim ve öğretim uygulamalarının incelenmesi, bu kurumlarda görev alan öğretmen ve öğrencilerden mevcut durum tespitine yönelik görüşlerin alınması sonucu ortaya çıkan bulgular yer almaktadır. Üçüncü bölümde Bursa Büyükşehir ve merkez ilçelerdeki belediyelere bağlı kurumlarda kullanılan müzik ve çalgı eğitiminin olması gereken durumu, öğretmen ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda söz konusu kurumlarda gerçekleştirilen müzik ve çalgı eğitiminde amaçların belirlenmediği, içeriğin öğretmenlerin görüşleri ile oluşturulduğu, uygulamaların eğitimin verimini artıracak biçimde düzenlenmediği anlaşılmış, verilen eğitimin daha verimli gelebilmesi için öneriler getirilmiştir.
This research; Bursa Metropolitan Municipality, Osmangazi Municipality, Nilufer Municipality, Yildirim Municipality, within the structure of music education and instrument training activities were identified and suggestions were made to the problems of the activities to make positive contributions to the community life. In the first part of the study, the researches which are directly or indirectly related to the subject are included, the history of the activities related to music and instrument education in Bursa central municipalities and the current practices are briefly introduced. In the second part of the study; and educational practices applied in order to determine the effectiveness of music and instrument education performed within the body of Bursa Metropolitan Municipality and central district municipalities, and findings of obtaining opinions from teachers and students working in these institutions for the determination of the current situation.are taken place. In the third part, it is tried to determine the situation of music and instrument education used in the institutions connected to the municipalities in the metropolitan and central districts according to the the opinions of teachers and students. As a result of the findings, it was understood that the aims of music and instrument education in these institutions were not determined, The content was created with the opinions of the teachers, the applications were not arranged in a way to increase the efficiency of education, and suggestions were made for the education to be more productive.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4777
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
murat_çoşkun_tez.pdf2.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons