Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4775
Title: Batı Anadolu Bölgesi domates üretim alanlarında görülen stolbur hastalığının tohumla taşınıp taşınmadığı ile ilgili bir araştırma
Other Titles: A study on the transmission with the seed of stolbur disease In Western Anatolia tomato areas
Authors: Özdemır, Nilay
Saygılı, Hikmet
Keywords: Domates
Stolbur
Tohum
Fitoplazma
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
Tomato
Stolbur
Seed
Phytoplasma
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Issue Date: 30-Jun-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemır, N. ve Saygılı, H. (2012). "Batı Anadolu Bölgesi domates üretim alanlarında görülen stolbur hastalığının tohumla taşınıp taşınmadığı ile ilgili bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 63-72.
Abstract: Domates (Lycopersicum esculantum Mill), ülkemizde üretimi yapılan sebzeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde domates üretiminin en çok yapıldığı Batı Anadolu Bölgesi’nde domates stolbur hastalığı’nın yoğun olarak görüldüğü Bursa ve Çanakkale illerinin domates üretimi yapılan ilçe ve köylerinde survey çalışmaları yapılmıştır. Stolbur hastalığının görüldüğü dönemde araziden toplanan stolbur hastalığı belirtisi veren domates bitkilerinden ve sağlıklı bitkilerden alınan domates tohumları materyal olarak kullanılmıştır. PCR yöntemi ile P1/P6, P1/P7 üniversal primer setleri kullanılarak stolbur hastalığının varlığı saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda, domates stolbur hastalığının, yoğun olarak görüldüğü bölgeler saptanmış ve domates stolbur hastalığının tohumla taşınmadığı sonucuna varılmıştır.
Tomato (Lycopersicum esculantum Mill), is one of the most important vegetable crops in our country. A survey was carried out in tomato production areas, especially in Western Anatolia region, Bursa and Çanakkale. Tomato seeds were collected from tomato fields with stolbur disease observed. They were used as a material. Total genomic DNA were isolated from seeds and tomato plants and then amplified by universal primer sets (P1/ P6 and P1/P7) spesific for phytoplasma . The results showed that the role of the seed in spreading of stolbur disease in tomato was not confirmed.
Description: Bu çalışma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Hikmet Saygılı'nın danışmanlığında Nilay Özdemır tarafından hazırlanan "Batı Anadolu bölgesi domates üretim alanlarında görülen stolbur hastalığının yaygınlığının belirlenmesi, tanılanması ve taşınma yolları üzerinde çalışmalar" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154160
http://hdl.handle.net/11452/4775
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_6.pdf304.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons