Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4771
Title: Karalahana (Brassica oleracea L. var. acephala), pazı (Beta vulgaris L. var. cicla) ve ıspanak (Spinacia oleracea L.) yapraklarının bazı teknik özellikleri
Other Titles: Determination of some technical properties of collards (Brassica oleracea L. var. acephala), chard (Beta vulgaris L. var. cicla) and spinach (Spinacia oleracea L.) leaves
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
Alibas, İlknur
Rasim, Okursoy
Keywords: Boyutsal özellikler
Ispanak
Karalahana
Pazı
Yapısal özellikler
Dimensional properties
Spinach
Collards
Chard
Structural properties
Issue Date: 27-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alibas, İ. ve Okursoy, R. (2012). "Karalahana (Brassica oleracea L. var. acephala), pazı (Beta vulgaris L. var. cicla) ve ıspanak (Spinacia oleracea L.) yapraklarının bazı teknik özellikleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 39-48.
Abstract: Bu çalışmada yaprak özellikleri açısından benzer olan karalahana, pazı ve ıspanak bitkilerinin yenen kısımları olan yapraklarına ait en, boy, kalınlık, yüzey alanı, ağırlık, hacim, özgül ağırlık ve yuvarlaklık oranı gibi boyutsal özelliklerin yanı sıra, renk kriterleri (L, a, b, C ve α), nem ve kül miktarları gibi yapısal özellikleri de ölçülmüştür. Yeşil yapraklı kış sebzeleri olmasıyla bilinen bu üç sebzenin genişlik, kalınlık, uzunluk, yuvarlaklık oranı, yaprak alanı, hacim ve ağırlık gibi bazı boyutsal özelliklerinde benzerlik bulunmuştur. Özgül Ağırlık, yoğunluk ve yuvarlaklık oranı gibi boyutsal özellikleri ile renk (L, a, b, C, α), nem ve kül miktarı gibi yapısal özelliklerinde ise farklılık (p<0.01) olduğu saptanmıştır.
In this study; width, height, thickness, surface area, weight, volume, specific weight and roundness of eatable parts of collards, swiss chard and spinach which have similar leaf properties were measured. Color features (L, a, b, C and α), moisture and ash amount of those plants were also measured. It is found that those three vegies which are known as green leafy vegies had similar features in respect to width, height, thickness, roundness, leaf area, volume and weight. It is found that difference of specific weight, density, roundness, color, moisture and ash amount were (p<0.01).
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Rasim Okursoy'un danışmanlığında İlknur Alibas tarafından hazırlanan "Bazı tarımsal ürünlerin farklı ön soğutma yöntemleri ile soğutulmasında işletim ve tasarım parametrelerinin belirlenmesi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154158
http://hdl.handle.net/11452/4771
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_4.pdf184.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons