Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4770
Title: İçi boş lif üretiminde bazı parametrelerin lif özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of effects of some parameters in production of hollow fibers on fiber properties
Authors: Karaca, Esra
Özçelik, Fatma Feryal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı.
Keywords: İçi boş lif
Polietilentereftalat (PET)
İif enine kesidi
FDY
Örme kumaş
Mekanik özellik
Düzgünsüzlük
Kılcal ıslanma
Boya alımı
Hollow fiber
Poly(ethylene terepthalate) (PET)
Fiber cross-section
Knitted fabric
Mechanical properties
Evenness
Wicking
Dyeability
Issue Date: 26-Oct-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçelik, F. F. (2005). İçi boş lif üretiminde bazı parametrelerin lif özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, içi boş liflerden oluşmuş FDY multifilamentlerin üretiminde önemli bazı parametrelerin, multifilament ipliğin bazı kullanım özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla üç farklı üretim parametresi kullanılmıştır. Bunlar iplik sarım hızı, üfleme havası sıcaklığı ve düze enine kesit şeklidir. Bu ipliklerden çeşitli özelliklerin test edilebilmesi için örme kumaşlar üretilmiştir. İplik ve kumaş numunelerinin mekanik, optik ve boya alma özellikleri farklı tekstil test metodları ile incelenmiştir. Multifilament iplik numuneleri için düzgünsüzlük, dayanım, modül, uzama ve kaynama çekme testleri; örme kumaş numuneleri için kalınlık ve gramaj, boncuklaşma eğilimi, dikey yönde kılcal ıslanma ve boya alımı testleri yapılmıştır.
The aim of this study is to investigate the effects of important parameters in production of hollow FDY multifilament yarn on some of their end-use properties. Three different spinning parameters were determined for this aim. These parameters are winding speed, quench air temperature and cross-sectional shapes of nozzle hole. Knitted fabrics were produced from these yarns for testing various properties. Mechanical, optical and dyeability properties of the samples of yarns and knitted fabrics were investigated by different textile test methods. Tests for evenness, strain, tenacity, modulus, yarn shrinkage in boiling water were performed on the multifilament yarn samples. Tests for thickness and weight in grams, pilling, wicking and dyeability were performed on the knitted fabrics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4770
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198678.pdf13.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons