Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4768
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKılıç, Handan Çulal-
dc.contributor.authorAltındal, Demet-
dc.contributor.authorNejla, Yardımcı-
dc.date.accessioned2019-12-31T11:20:01Z-
dc.date.available2019-12-31T11:20:01Z-
dc.date.issued2012-01-30-
dc.identifier.citationKılıç, H. Ç. vd. (2012). "Farklı buğday çeşiti tohumlarında Wheat streak mosaic virus ve Barley stripe mosaic virus’ünün DAS-ELISA yöntemi ile araştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 17-25.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154156-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4768-
dc.description.abstractBu çalışmada 2008 yılında Isparta ve Burdur illerine bağlı ilçe ve köylerden toplanan yerel populasyon buğday tohum çeşitleri ile çeşitli ticari firmalar ve Geçit Bölgesi Tarımsal Araştırma Enstitüsünden alınan tescil edilmiş buğday çeşitlerinde Wheat streak mosaic virus (WSMV) ile Barley stripe mosaic virus (BSMV)’unun varlığı araştırılmıştır. Bu amaçla toplam 142 tohum örneği kullanılmıştır. Tohum örneklerinin tamamına DAS-ELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay) testi uygulanmıştır. DAS-ELISA testi sonucuna göre tohum örneklerinin % 3.5’unda WSMV, % 12.67’sinde BSMV belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, Presence of Wheat streak mosaic virus (WSMV) and Barley stripe mosaic virus (BSMV) were investigated on seeds of wheat landraces collected from counties and villages in Isparta and Burdur provinces wheat varieties obtained from several seed companies and from Transitional Zone Agricultural Research Institute in 2008 years. For this purpose, Total 142 seed samples were tested by DAS-ELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay) for the presence of WSMV and BSMV. As a result of DAS-ELISA test, It was found that, 3.5 %, 12.67 % of seed samples with WSMV and BSMV, respectively.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBuğdaytr_TR
dc.subjectTohumtr_TR
dc.subjectWSMVtr_TR
dc.subjectBSMVtr_TR
dc.subjectDAS-ELISAtr_TR
dc.subjectWheaten_US
dc.subjectSeeden_US
dc.titleFarklı buğday çeşiti tohumlarında Wheat streak mosaic virus ve Barley stripe mosaic virus’ünün DAS-ELISA yöntemi ile araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeDetection of Wheat streak mosaic virus and Barley stripe mosaic virus by DAS-ELISA methods in seeds of different wheat cultivarsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage17tr_TR
dc.identifier.endpage25tr_TR
dc.identifier.volume26tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_2.pdf163.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons