Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4767
Title: Şanlıurfa koşullarında farklı aspir çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) uygun ekim zamanlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination suitable sowing time of different safflower (Carthamus Tinctorius L.) cultivars on Sanliurfa conditions
Authors: Hatipoğlu, Halil
Arslan, Hüseyin
Karakuş, Mehmet
Köse, Arzu
Keywords: Aspir
Ekim zamanı
Tohum verimi
Şanlıurfa koşulları
Safflower
Sowing date
Yield
Sanliurfa conditions
Issue Date: 26-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hatipoğlu, H. vd. (2012). "Şanlıurfa koşullarında farklı aspir çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) uygun ekim zamanlarının belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 1-16.
Abstract: Farklı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin Şanlıurfa koşullarında uygun ekim zamanlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Koruklu Araştırma İstasyonunda; üç farklı yetiştirme sezonunda (2007–2008, 2008–2009, 2009–2010) yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş ve ekim zamanları (30 Ekim, 15 Kasım, 30 Kasım, 15 Aralık, 20 Şubat, 7 Mart, 22 Mart ve 5 Nisan) ana parsellere; çeşitler (Remzibey–05, Dinçer) ise alt parsellere yerleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, ekim zamanları bakımından, bitki boyu, yan dal sayısı, tabla sayısı, tabla çapı, bin tane ağırlığı ve tohum verimi arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. Üç yıllık ortalamalara göre ekim zamanları arasında en yüksek tohum verimi 426 kg/da ile 30 Ekim tarihindeki I. ekim zamanından alınırken; en düşük tohum verimi ise 98 kg/da ile 5 Nisan tarihindeki VIII. ekim zamanından elde edilmiştir. Ekim zamanı x çeşit interaksiyonu bakımından üç yıllık ortalamalara göre en yüksek tohum verimi 447 kg/da ile 30 Ekim tarihinde ekilen Remzibey–05 çeşidinden alınırken, en düşük tohum verimi 95 kg/da ile 5 Nisan tarihinde ekilen Dinçer çeşidinden elde edilmiştir.
This research was carried out to determine at suitable sowing time of different safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars on Sanliurfa conditions. The research was conducted at Koruklu Research Station of GAP Agricultural Research Institute at the three growing seasons (2007- 2008, 2008-2009, 2009-2010). The trial was established Dincer and Remzibey-05 as the kind for sub treatment and sowing time (October 30, November 15, November 30, December 15, February 20, March 7, March 22 and April 5) for the main treatment in the experiment designed as split plots in randomized blocks as 4 replications. As a result, plant height, branch number, number of heads, head diameter, thousand seed weight and seed yield differences is significant (p <0.01) in terms of planting dates. The highest yield (426 kg/da) is taken I. sowing on October 30 while the lowest yield (98 kg/da) was obtained XIII. sowing on April 5 among planting dates according to the three-year averages. According to sowing time x cultivar interaction, the highest yield (447 kg/da) is taken from Remzibey – 05 variety on October 30 while the lowest yield (95 kg/da) was obtained Dincer sowing on April 5 among planting dates according to the three-year averages.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154155
http://hdl.handle.net/11452/4767
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_1.pdf271.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons