Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4763
Title: Arıtma çamurlarının tarımda kullanılma olanakları
Other Titles: Possibilities of using sewage sludge in agriculture
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Uzun, Pervin
Bilgili, Uğur
Keywords: Arıtma çamuru
Arıtma çamuru bertarafı
Tarım arazilerinde kullanımı
Sewage sludge
Disposal of sewage sludge
Use of agricultural area
Issue Date: 4-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, P. ve Bilgili, U. (2011). "Arıtma çamurlarının tarımda kullanılma olanakları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2), 135-146.
Abstract: Günümüzde atık su arıtma tesis sayısı hızla artmaktadır. Buna paralel olarak arıtma çamuru miktarlarında da büyük artış gözlenmektedir. Elde edilen arıtma çamurlarının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu yöntemler içerisinde arıtma çamurlarının araziye uygulanarak bertarafı hem çevre hem de ekonomik açıdan en uygun yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak arıtma çamurlarının arazide kullanımında çamurların içerdikleri zararlı elementler ve patojenler nedeniyle kullanımına dikkat edilmesi gerekmekte ve bu zararları ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, arıtma çamurunun elde edildiği kaynaklar, arıtma çamurlarının içerikleri, arıtma çamuru stabilizasyon yöntemleri, bertaraf yöntemleri, arıtma çamurlarının kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları ile bu konuda yapılan bazı çalışmalar araştırılarak derlenmiştir.
Number of waste water treatment facilities have been increasing rapidly. Consequently, the amount of purification sludge produced in these facilities has also increased. This amount of purification sludge has to be disposed without contaminating the environment. Spreading the purification sludge into a field is considered to be one of the best methods in terms of both environment and economics. However, toxic elements and pathogens can be present in the purification sludge and precaution has to be taken to remove these negative effects. In this study, literature on where these purification sludge were produced, contents of purification sludge, stabilization methods of purification sludge, removal methods of these purification sludge, fields uses the purification sludge, advantages and disadvantages were reviewed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154153
http://hdl.handle.net/11452/4763
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_13.pdf285.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons