Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4762
Başlık: Tarım topraklarına polivinilalkol (PVA) uygulamalarının erozyon üzerine etkileri
Diğer Başlıklar: Effects of polyvinil alcohol (PVA) applied to agricultural soils on erosion
Yazarlar: Tümsavaş, Zeynal
Tümsavaş, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: PVA dozları
Toprak kaybı
Yüzey akış
Drene suyu
PVA doses
Soil loss
Runoff
Drainage water
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tümsavaş, F. (2005). Tarım topraklarına polivinilalkol (PVA) uygulamalarının erozyon üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, tarım topraklarına farklı dozlarda polivinil alkol (PVA) polimer uygulamalarının erozyon üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.Laboratuvar koşullarında yürütülen bu çalışmada Bursa ili ve çevresindeki tarım topraklarından 4 farklı noktada pulluk derinliğinden alınan ve 8 mm elekten elenentoprak örnekleri kullanılmıştır. 30x45x15 cm boyutlarındaki parsellere konulan toprak örnekleri üzerine 4 farklı dozda olmak üzere (0, 250, 500 ve 750 mg/Lkonsantrasyonlarında) PVA polimer uygulaması yapılmış ve parseller % 9 eğim verilen tabla üzerine yerleştirildikten sonra üzerine yapay yağmurlayıcı yardımıyla bir saat süresince ortalama 61.4 mm/saat intensitede yapay yağış yağdırılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre; topraklara uygulanan PVA dozlarının konsantrasyonlarının artmasıyla orantılı olarak genelde yüzey akış ve toprak kayıp miktarlarını azalttığı, buna karşın drene olan su miktarını artırdığı belirlenmiştir.Yapılan PVA polimer uygulamaları içerisinde en uygun dozun 500 mg/L olduğu bulunmuştur.
The aim of this research was to determine the effects of polyvinil alcohol (PVA) with varying dose applications to agricultural soils on erosion. In this research which was carried out under laboratory conditions, soils were sampled at plough deepness from slopes of four different locations in Bursa city and vicinity, and then sieved with 8mm sieves. Soil samples were placed on 30x45x15 cmplots and four different doses of PVA (0, 250, 500 and 750 mg/L concentrations)applied to plots having a 9 % slope, and then the plots received simulated rainfall at anintensity of 61.4 mm/h in one-hour time period. According to the results of this research, runoff and soil loss rates were decreasedas PVA doses increased. However, as PVA doses increased drainaged water ratesincreased. PVA application dose of 500 mg/L was found to be the most efficient oneamong the other doses.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4762
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
198631.pdf465.5 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons