Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4761
Title: Bazı sebze ve meyvelerin mikrodalga ışınlarla kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of drying parameters in the drying of some fruits and vegetables by microwave rays
Authors: Işık, Eşref
Özkan, İlknur Alibaş
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Keywords: Mikrodalga kurutma
Kombine kurutma
Microwave drying
Combination drying
Issue Date: 23-Jan-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, İ. A. (2001). Bazı sebze ve meyvelerin mikrodalga ışınlarla kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak kullanılmayan bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerde özellikle baklagiller ve tahılların daha kısa sürelerde kurutma olanağını yaratabilmek amacıyla yaygın olarak kullanılan "mikrodalga ışınlarla kurutma yöntemi" ile bazı sebze ve meyvelerin kurutulmasına çalışılmıştır. Bu amaçla ele alınan bazı sebze ve meyveler için kuruma sırasında gözleme dayalı olarak materyalde büzüşme ve yanığın oluşmadığı, renk, koku ve aroma özelliğinin kaybolmadığı en uygun mikrodalga kademesinin belirlenmesi amacıyla birçok çalışma yapılmış ve yapılan bu çalışmaların sonucunda kurutulmaya çalışılan her materyal için ayrı-ayn kombine kurutma yöntemleri belirlenmiştir. Ayrıca, materyallerin kurutulmuş nemine ulaştırılması sırasında sıcaklık-zaman grafikleri oluşturulmuş ve kuruma sırasında şebekeden çekilen elektrik enerjisi ölçülmüştür. Denemeler sonucunda mikrodalga ışınlarla kurutulmasına çalışılan sebze ve meyvelerin, diğer kurutma yöntemlerine göre oldukça kısa sürelerde kuruduğu, renk, koku ve tat gibi özelliklerini kaybetmediği, uzun süre bozulmadan kalabildiği ve morfolojik açıdan her hangi bir değişime uğramadığı görülmüştür.
In this study, an attempt was made in order to dry the eggplant using the method of "microwave drying" a method widely used in the drying of legumes and cereals in advanced countries with the aim of shortening the drying period, although not widely used in our country. Numerous studies were carried out with the aim of determining the most convenient microwave degree, and separate combined drying methods were determined for each material to be dried in the result of these studies. It was determined that no shrinkage and burning occurred and the characteristics of colour, smell and flavor did not disappear in the dried fruits and vegetables, during drying. Time-temperature curves were developed through determining the necessary parameters during the reaching of materials to the drying moisture and the values of electric power drawn from the network during drying were measured and stated graphically. As a result of the trials, it was determined that the vegetables and fruits which were brought into stuffing form, could be dried in rather a short time using microwave rays, compared with the other drying methods; retaining its colour, flavour and taste characteristics and without being subjected to any change, morphologically.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4761
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109687.pdf6.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons