Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4758
Title: Sürdürülebilir tarımda tütün atığı kullanım olanakları
Other Titles: The usage possibility of tobacco waste in sustainable agriculture
Authors: Çerçioğlu, Melis
Keywords: Tütün atığı
Toprak ıslahı
Toprak özellikleri
Tobacco waste
Soil amelioration
Soil properties
Issue Date: 8-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çerçioğlu, M. (2011). "Sürdürülebilir tarımda tütün atığı kullanım olanakları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2), 101-107.
Abstract: Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretimin artışıyla beraber agro-endüstriyel atıkların miktarları yıldan yıla artış göstermektedir. Bu bitkisel kökenli atıklar; ciddi bir organik madde kaynağı olmanın yanı sıra içermiş oldukları bitki besin maddeleri yönünden de önemli bir potansiyele sahiptirler. Özellikle organik madde yönünden fakir olan ülkemiz toprakları için bu atıklar, önemli bir organik madde kaynağı olma özelliğindedir. Agro-endüstriyel atıklar, inorganik gübre kullanımına alternatif yollar sunmaktadır. Yüksek organik madde ve düşük toksik element içeriği nedeniyle tütün atığının, bir toprak düzenleyicisi olarak kullanımı mümkün görülmektedir. Bu derlemede; gerek dünyada gerekse ülkemizde yakılarak heba edilen ve çevre kirliliğine neden olan tütün atıklarının özellikleri, tarımda kullanılabilme olanakları ve diğer organik materyaller yerine kullanabilme imkanları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
The amounts of agro- industrial wastes have increased year by year both in the world and our country with the increasing of agricultural production. These plant origin wastes have an important potential, they include plant nutrient element as well as they are important organic matter source. These wastes are especially the important organic matter source for our country soils that are poor by organic matter. Agro-industrial waste presents an alternative to inorganic fertilizer. It is possible to use tobacco waste as a soil amendment due to its high organic matter and low toxic element content. In this review, it is tried to evaluate the properties of agricultural industry wastes that are burnt and caused environmental pollution both in the world and our country, and the usage possibilities in agriculture and the usage chance of them in stead of other organic materials.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154150
http://hdl.handle.net/11452/4758
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_10.pdf249.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons