Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4750
Title: Farklı sulama yöntemlerinin hibrit mısırda (Zea mays L. indentata S.) dane verimi ve verim unsurları üzerine etkileri
Other Titles: Effects of different irrigation methods on grain yield and yield components of hybrid maize (Zea mays L. indentata S.)
Authors: Karaşahin, Muhammet
Sade, Bayram
Keywords: Mısır
Damla ve karık sulama
Verim unsurları
Corn
Drip and furrow irrigation
Yield components
Issue Date: 12-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaşahin, M. ve Sade, B. (2011). "Farklı sulama yöntemlerinin hibrit mısırda (Zea mays L. indentata S.) dane verimi ve verim unsurları üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2), 47-56.
Abstract: Araştırma, 2005 ve 2006 yıllarında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında yürütülmüştür. Araştırmada damla ve karık sulama yöntemleri, farklı olgunlaşma grubundan DK-585, OSSK-602 ve P-31G98 üç mısır çeşidi, farklı bitki sıklıkları 70x24 cm (5952 bitki/da), 70x20 cm (7142 bitki/da), 70x18 cm (7936 bitki/da) ve 70x16 cm (8928 bitki/da) ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, damla sulama yönteminde dane verimi karık sulama yöntemine göre önemli ölçüde yüksek gerçekleşmiştir. Verim artışı birinci deneme yılında % 8 iken, ikinci deneme yılında % 9 şeklinde hesaplanmıştır. Her iki deneme yılında karık sulama konusunda damla sulama konusuna göre % 14 civarında daha fazla sulama suyu uygulanmıştır. Bitki boyu, bin dane ağırlığı ve protein oranı sulama yöntemlerinden istatistiki olarak önemli düzeyde etkilenmiştir. Koçan uzunluğu, koçan çapı, ilk koçan yüksekliği, koçanda dane sayısı, dane koçan oranı, hasatta dane nemi ve hektolitre değerlerinin ise sulama yöntemlerinden istatistiki olarak etkilenmediği belirlenmiştir.
This study was conducted at Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute’s research fields in between 2005 and 2006 years in Konya Province. It was used that split split plots in randomized complete blocks experimental design with three replications. In the research, the different irrigation systems (drip and furrow irrigation), three maize varieties from different maturation stage (DK-585, OSSK-602 and P-31G98), the different plant densities 70x24 cm (59520 plants/ha), 70x20 cm (71420 plants/ha), 70x18 cm (79360 plants/ha), 70x16 cm (89280 plants/ha) were randomizedly applied to main plots, sub plots and sub sub plots, respectively. According to the research results, the grain yields were significantly increased by the drip irrigation when compared to the furrow irrigation method. Grain yield was estimated as 8% and 9% for the first and second year, respectively. In both years, the amount of applied irrigation water to treatments of furrow irrigation method was 14% higher than the ones of the drip irrigation method. Irrigation methods affected the plant height, 1000 seed weight and the protein ratio significantly. However, the cob height, the con diameter, the initial cob height, the cob grain number, the ratio of grain to cob, the grain moisture and hectoliter values were not affected by the type of irrigation method significantly.
Description: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Bayram Sade'nin danışmanlığında Muhammet Karaşahin tarafından hazırlanan "Konya ekolojik koşullarında farklı olum grubundan hibrit mısır çeşitlerinin (Zea mays L. indentata S.) damla ve karık sulama yöntemlerinde optimum bitki sıklığının tespiti" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154145
http://hdl.handle.net/11452/4750
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_5.pdf467.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons