Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4748
Title: Tuzlu ve tuzsuz topraklarda yetiştirilen pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkisinin makro ve mikro element kapsamlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of macro and micro element contents of cotton (Gossypium hirsutum L.) plants grown on saline and nonsaline soils
Authors: Kızılgöz, İlhan
Sakin, Erdal
Öztürkmen, A. Rıza
Almaca, Ahmet
Keywords: Tuzlu toprak
Tuzsuz toprak
Pamuk
Element
Salty soil
Unsalty soil
Cotton
Issue Date: 20-Apr-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kızılgöz, İ. vd. (2011). "Tuzlu ve tuzsuz topraklarda yetiştirilen pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkisinin makro ve mikro element kapsamlarının karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2), 19-30.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, tuzlu ve tuzsuz topraklarda yetiştirilen pamuk (Gossypium hirsutum L. ) bitkisinde makro ve mikro element değişimini karşılaştırmaktır. Araştırmada 30 farklı tarladan toprak ve yaprak örnekleri alınmış, kabul edilen yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, tuzsuz ve tuzlu topraklarda K oldukça yüksek düzeyde bulunmaktadır. Ortalama değerlere göre, tuzlu topraklardaki Mg, tuzsuz topraklardaki Mg’den 1.5 kat, tuzlu topraklardaki Ca ise tuzsuz topraklardaki Ca’dan 2.5 kat daha yüksektir. Analiz sonuçları, tuzlu topraklarda yetiştirilen pamuğun tuzsuz topraklarda yetiştirilenlere göre sırasıyla % 70 oranında K, % 90 oranında Ca ve % 20 oranında daha fazla Mg içerdiğini göstermektedir. Toprakların alınabilir Zn, Ni ve B içeriklerinin tuzlu ve tuzsuz topraklarda hemen hemen aynı düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte her iki toprak örneklerinde de alınabilir Zn ve Ni içeriği düşük, B ise kritik sınır olarak bildirilen 0.5 ppm’in üzerindedir. Alınabilir Fe ve Cu seviyesi tuzsuz topraklarda daha fazla bulunmuştur. Alınabilir Mn tuzlu topraklarda daha yüksek seviyede analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yaprak örneklerinin Zn ve Fe içeriği yetersizdir. Ni saptanamayan örneklerde Cu yeterli düzeyde, Mn ve B ise standartların üzerinde saptanmıştır.
The objective of this research was to comparison of macro and micro element changing in cotton (Gossypium hirsutum L.) grown on salty and unsalty soils. In this research total 30 different soil and leave samples were taken from fields and analysed with acceptable methods. According to the analysis results, K level was determined high in salty and nonsalty soils. According to the data Mg in salty soils were found 1.5 times higher than those of nonsalty soils. Similarly, Ca in salty soils were found 2.5 times higher than those of nonsalty soils. Cotton plants grown on salty and nonsalty soils had 70 % K, 90 %Ca and 20 % Mg were determined highly relatively. It was clear that Zn, Ni and B contents of salty and nonsalty soils were determined almost the same quantity. Neverthless available Zn and Ni were determined lower, while B is 0.5 ppm higher than obtained critical level. Available Fe and Cu levels were found higher than those of nonsalty soils. Available Mn was found higher than nonsalty soils. According to the analysis results Zn and Fe contents of plant samples were insufficient. Cu was sufficient, Mn and B were higher than level of standards while Ni wasn’t determined in plant samples.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154143
http://hdl.handle.net/11452/4748
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_3.pdf402.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons