Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4739
Başlık: Doğal bir antimikrobiyel: Oleuropein
Diğer Başlıklar: A natural antimicrobial: Oleuropein
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Yıldız, Gökçen
Uylaşer, Vildan
Anahtar kelimeler: Zeytin
Oleuropein
Antimikrobiyel etki
Fenolik bileşik
Olive
Antimicrobial effect
Phenolic compound
Yayın Tarihi: 9-Eyl-2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yıldız, G. ve Uylaşer, V. (2011). "Doğal bir antimikrobiyel: Oleuropein". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 131-142.
Özet: Zeytin ağacının temel fenolik bileşiği olan oleuropein, zeytin meyvelerinin karakteristik acı tadından sorumludur. Zeytinin yenilebilir özellik kazanması için mutlaka ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Elenolik asit ve hidroksitriosolün heterozidik esteri olan oleuropein, insan sağlığı üzerinde birçok yararlı etkiye sahiptir. Birçok araştırmacı tarafından antimikrobiyel özelliğe sahip olduğu ispat edilmiş olan bu bileşik alternatif gıda katkısı olarak da kullanılabilir. Bu derlemede, oleuropeinin kimyasal yapısı ve antimikrobiyel etkisine ilişkin yapılan çalışmalardan söz edilmektedir.
Oleuropein is the main phenolic compound of olive tree and is responsible for the characteristic bitterness of olive fruits. Olive fruits can only be consumed after brining which removes bitterness by leaching out oleuropein and other polyphenols. Oleuropein is a heterosidic ester of elenolic acid and hydroxytyrosol and possesses beneficial effects on human health. Many researchers have demonstrated this compound has antimicrobial property, so that it might be used as an alternative food additive. In this review, the studies about chemical structure and antimicrobial activity of oleuropein are mentioned.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154137
http://hdl.handle.net/11452/4739
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2011 Cilt 25 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
25_1_12.pdf297.26 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons