Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4739
Title: Doğal bir antimikrobiyel: Oleuropein
Other Titles: A natural antimicrobial: Oleuropein
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Yıldız, Gökçen
Uylaşer, Vildan
Keywords: Zeytin
Oleuropein
Antimikrobiyel etki
Fenolik bileşik
Olive
Antimicrobial effect
Phenolic compound
Issue Date: 9-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, G. ve Uylaşer, V. (2011). "Doğal bir antimikrobiyel: Oleuropein". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 131-142.
Abstract: Zeytin ağacının temel fenolik bileşiği olan oleuropein, zeytin meyvelerinin karakteristik acı tadından sorumludur. Zeytinin yenilebilir özellik kazanması için mutlaka ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Elenolik asit ve hidroksitriosolün heterozidik esteri olan oleuropein, insan sağlığı üzerinde birçok yararlı etkiye sahiptir. Birçok araştırmacı tarafından antimikrobiyel özelliğe sahip olduğu ispat edilmiş olan bu bileşik alternatif gıda katkısı olarak da kullanılabilir. Bu derlemede, oleuropeinin kimyasal yapısı ve antimikrobiyel etkisine ilişkin yapılan çalışmalardan söz edilmektedir.
Oleuropein is the main phenolic compound of olive tree and is responsible for the characteristic bitterness of olive fruits. Olive fruits can only be consumed after brining which removes bitterness by leaching out oleuropein and other polyphenols. Oleuropein is a heterosidic ester of elenolic acid and hydroxytyrosol and possesses beneficial effects on human health. Many researchers have demonstrated this compound has antimicrobial property, so that it might be used as an alternative food additive. In this review, the studies about chemical structure and antimicrobial activity of oleuropein are mentioned.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154137
http://hdl.handle.net/11452/4739
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_12.pdf297.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons