Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4738
Title: Sütün raf ömrünün uzatılmasında alternatif yöntemler
Other Titles: Alternative methods on production of extended shelf life milk
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Özcan, Tülay
Kurtuldu, Okan
Keywords: Süt
Mikrofiltrasyon
Yüksek hidrostatik basınç
Vurgulu elektrik alan
Milk
Microfiltration
High hydrostatic pressure
Pulsed electric fields
Issue Date: 5-Apr-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, T. ve Kurtuldu, O. (2011). "Sütün raf ömrünün uzatılmasında alternatif yöntemler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 119-129.
Abstract: Süt bileşenleri üzerinde bazı olumsuz etkilerine rağmen ısıl işlem uygulaması, yıllardır sütlerin raf ömrünün uzatılmasında ve patojen bakterilerin inaktivasyonunun sağlanmasında etkin olarak kullanılmaktadır. Mikrofiltrasyon (MF), yüksek hidrostatik basınç teknolojisi (HHP) ve vurgulu elektrik alan (PEF) gibi yeni uygulamalar son yıllarda, sütün duyusal ve besinsel özelliklerinde meydana gelen değişimleri azaltarak, raf ömrünün uzatılmasında alternatif üretim yöntemleri olarak kullanılmaktadır
Heat treatment has been effectively used for years as a method to extend the shelf life of milk and to inactivate pathogenic bacteria, eventhough having deteroative effects on some milk constituents. In recent years, novel technologies such as microfiltration (MF), high hydrostatic pressure (HHP) and pulsed electric field (PEF) have been used as alternative production methods for extended shelf life (ESL) milk with a low alteration in sensorial and nutritional attributes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154136
http://hdl.handle.net/11452/4738
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_11.pdf289.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons