Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4737
Title: Elektronik burun sistemlerinin tasarım ilkeleri
Other Titles: Design fundamentals of electronic nose systems
Authors: Kızıl, Ünal
Genç, Levent
Saçan, Melis
Keywords: Elektronik burun
Sensör sistemleri
Yapay sinir ağları
Electronic nose
Sensor systems
Artificial neural networks
Issue Date: 30-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kızıl, Ü. vd. (2011). "Elektronik burun sistemlerinin tasarım ilkeleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 109-118.
Abstract: Biyolojik materyallerden yayılan uçucu bileşenleri değerlendirerek, bunların çeşitli özelliklerini belirleyen elektronik burun sistemleri gıda sektörü, çevre kontrolü, insan sağlığı gibi birçok alanda kullanılma olanağı bulmuştur. Bir elektronik burun sistemi, farklı özelliklerin belirlenmesine yarayan sensörler, sinyal toplama ünitesi ve örnek tanımlama yazılımından oluşur. Ticari olarak satılan eburunlar mevcut olmakla birlikte, yüksek maliyetli ve kullanımları zordur. Bu nedenle daha ekonomik ve basit sistemlerin geliştirilmesi gereklidir. Bu çalışma, e-burun sistemlerinin geliştirilmesi, örnek tanımlama modellerinin oluşturulması ve uygulanması için detaylı bilgiler sağlamak amacıyla sunulmuştur.
Electronic nose systems that classify different features of biological materials by evaluating volatile organic compounds, are being used in food sector, environmental control, and human health. An electronic nose system consists of an array of gas sensors, a signal acquisition unit, and a pattern recognition software. There are commercially available e-noses, however, these mentioned systems are expensive and difficult to use. Therefore, there has been a need for developing easy to use and cost effective systems. This study aimed to provide detailed information for developing e-nose systems, pattern recognition models and applications.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154135
http://hdl.handle.net/11452/4737
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_10.pdf265.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons