Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4736
Başlık: Otel işletmelerinde halkla ilişkiler ve beş yıldızlı otellerde uygulaması
Diğer Başlıklar: Public relations in hospitality companies and an application on the five-stared hotel
Yazarlar: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Mumcuoğlu, İncinur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Halkla ilişkiler
Hizmet kalitesi
Oteller
Toplam kalite yönetimi
Public relations
Service quality
Hotels
Total quality management
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mumcuoğlu, İ. (1996). Otel işletmelerinde halkla ilişkiler ve beş yıldızlı otellerde uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4736
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054179.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.74 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons