Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4734
Title: Yenilikçi-yaratıcı sorun çözme yaklaşımının (TRIZ) imalat için tasarım (DFM) alanına uygulanması
Other Titles: Application of theory of inventive problem solving method (TRIZ) into the field of design for manufacturability (DFM)
Authors: Çakır, M. Cemal
Çilsan, Onur Ozan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: DFM
TRIZ
Üretilebilirlik için tasarım
Problem çözüm tekniği
Design for manufacrurability
Problem solving method
Issue Date: 8-Nov-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çilsan, O. O. (2005). Yenilikçi-yaratıcı sorun çözme yaklaşımının (TRIZ) imalat için tasarım (DFM) alanına uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Geliştirilen metodun amacı, talaşlı imalatta karşılaşılan üretilebilirlik problemlerinin talaşlı imalat süreçlerine ait temel özelliklerinin çelişmesi şeklinde ifade edilmesi sonrasında, bu çelişkileri ortadan kaldırmak için uygulanabilecek çözüm önerilerine erişim için yöntem tanımlamaktır. Çözüm önerilerine ulaşabilmek için öncelikle problemin standart özelliklerden ikisinin çakışması olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Çözüm önerilerinin belirlenmesinde DFM (Üretim için tasarım) kaynakları başta olmak üzere çeşitli tasarım ve problem çözme kaynaklarından yararlanılmıştır. Ayrıca sanayideki tecrübeli makina konstrüktörlerinin tasarım önerileri de belirli oranda sorgulanmıştır. DFM her türlü üretimin daha üretilecek ürünün olası üretim problemlerini tasarım aşamasındayken ortadan kaldırmak için kullanılan bir yarı-problem çözme tekniğidir. Ortaya konan çok miktardaki tasarım ve çözüm önerisini sistematik şekilde ayıklamak, duruma uygun öneriye ulaşmak için ise yaratıcı problem çözüm tekniği olan TRIZ sistematiğinden yararlanılmıştır. Rus bilim adamı Genrich Saulovich Altshuller tarafından binlerce patentin detaylı incelenmesi sonrasında geliştirilen metod problem çözümü için sistematik bir yol sunmaktadır. Geliştirilen metod standart özellikler metodun kolay kullanımı açısından sınıflandırılmış ve bir matris üzerine aktarılmıştır. Yatayda ve dikeyde bulunan özellik maddelerinin kesişim noktalarında çözüm önerileri numaraları bulunmaktadır.
Aim of the developed method is to express the manufacturability problems encountered in machining processes as contradictions of basic parametres which belong to the machining processes and defining a method for reaching solution reccommendations which can be applied to remove the contradiction. Firstly in order to get the solution recommendations, problems must be stated in form of a contradiction between two parameters.DFM (Design for manufacturuing). literature and various design and problem solving methods have been used and inspected to determine the solution recomendations. In addition to that, solution reccomendations of experienced designers have been also collected. DFM is a semi-problem solving method that is used to eliminate probable manufacturing problems of a product during the design phase. Inventive problem solving method TRIZ has been benefitted to sort various design and solution reccomendations and then to get the appropriate solution reccomendations. TRIZ methodology which has been developed by Russian Scientist Genrich Saulovich Altshuller after studing thousands of patents throughly, presents a systematic way for solving problems. In the developed method Basic parameters have been sorted for ease of use and transferred to a matrix. Solution recomendations have been placed at the intersections of columns and rows.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4734
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198651.pdf8.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons