Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4733
Title: Yeni tip güneş kolektörlerinin absorpsiyonlu soğutma sisteminde kullanılabilirliğinin araştırılması
Other Titles: An investigation into usability of new type of solar collector in absorption cooling systems
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Birinci, Kevser
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Güneş enerjisi
Vakum tüplü kolektörler
Absorpsiyonlu soğutma sistemi
Simülasyon
Verim
Solar energy
Evacuated – tube collector
Absorption cooling system
Simulation
Efficiency
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Birinci, K. (2005). Yeni tip güneş kolektörlerinin absorpsiyonlu soğutma sisteminde kullanılabilirliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Enerji, bilindiği gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel ihtiyaçlarından biridir. Günümüz enerji ihtiyacının büyük bir bölümü birincil enerji kaynakları olan petrol, tabii gaz, kömür ve odundan elde edilmektedir. Bu enerji kaynakları tükenebilir olup kullanılmaları sırasında çevre problemlerine de sebep olurlar. Gelecekte güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji çeşitlerinin önem ve kullanımlarının artacağı beklenmektedir. Ülkemiz güneş enerjisi bakımından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Güneş enerjisi, yaygın kullanımında yüksek ve özel teknoloji gerektirmemektedir. Kullanılması sırasında hiçbir önemli çevre kirliliği de yaratmamaktadır. Bu çalışmada vakum tüplü güneş kolektörlerinde verim ifadesi incelenmiş ve diğer güneş kolektör tipleriyle karşılaştırılması yapılmıştır. LiBr / Su çifti ile çalışan tek kademeli absorpsiyonlu soğutma sisteminde en yüksek sistem verimi vakum tüplü güneş kolektörleri ile, en düşük sistem verim değeri ise çift camlı güneş kolektörlerinin kullanımında olduğu tespit edilmiştir. Simülasyon programı için Compaq Visual Fortran 6 programından yararlanılmıştır. Bu program ile Mayıs ayından Eylül ayına kadar ve günün belirli çalışma saatlerinde tek cam seçici yüzeyli kolektörler, vakum tüplü güneş kolektörleri, çift camlı kolektörler değerlendirmeye alınmıştır. Faydalı enerjiden verime, depo sıcaklığından yardımcı ısı kaynağı gücüne kadar değişik parametreler belirtilen aylar ve günler için değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda en yüksek verim değerinin vakum tüplü kolektörler ile elde edildiği, özellikle Ağustos ayının 10, 11, 12 gibi öğle saatlerinde verim değerinin %65’ lere ulaştığı hesaplanmıştır.
As known, energy is the one of the fundamental requirement for the developed and developing countries. Today, the demand of energy is obtained from natural gas, petroleum, coal and wood, which are the primary energy sources. These energy sources are not renewable and usage of these energy kinds may be cause environmental problems. In future, it is expected that, importance and usage of renewable energy sources such as solar energy and wind energy will increase. Turkey is a fortune country because of its potential of solar energy. Solar energy has not required for advanced and specific technology. Usage of this energy kind has also not caused any environmental problems. In this study, efficiency equations of the evacuated – tube collectors are investigated and their results are compared with other collector types. It is determined that the highest system efficiency obtained with usage of evacuated – tube collectors and the lowest system efficiency obtained with double – glazed collectors in the single stage absorption cooling system, using water – lithium bromide solution. Compaq Visual FORTRAN 6 is used for the simulation. In the simulation from May to September, single glazed – selective surface collectors, evacuated – tube collectors and double – glazed collectors are evaluated in the system. Various parameters such as useful energy rate, efficiency, storage tank temperature and auxiliary energy source rate are investigated in the mentioned months. As a result, the highest efficiency is obtained with evacuated – tube collectors and especially in August, its value reaches 65% in midday.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4733
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198654.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons