Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4726
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMüreva, Recep-
dc.date.accessioned2019-12-31T07:25:21Z-
dc.date.available2019-12-31T07:25:21Z-
dc.date.issued1987-
dc.identifier.citationMüreva, R. (1987). Grafit tüplü atomik absorpsiyon spektrofotometrisi ile kan kurşunu analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4726-
dc.description.abstractBu çalışmamızda laboratuarımıza çeşitli nedenlerle başvuran 110 olguda kan kurşunu analizi Rank Hilger marka H1550 tipi grafit tüplü AAS cihazı ile ve yaş, cinsiyet ya da meslek gibi bir ayırım gözetmeksizin gerçekleştirildi. Çalışmamız toplumumuzun belirli bir kesiminde küçük de olsa kan kurşunu taramasını gerçekleştirmeyi ve AAS ile kan kurşunu analizine daha yakından bakarak en uygun yönteme ulaşmayı amaçlıyordu. Kan kurşunu analizi gerek kurşun konsantrasyonunun düşük olması ve gerekse bu analizde interferansın çok önemli bir problem olması yüzünden araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu konuda çok sayıda bilimsel arastırma gerçeklestirilmistir. Alevsiz AAS nin kan kurşunu analizinde hızlı ve güvenilir bir analiz sağlaması dolayısıyla önemli bir yeri vardır. Direkt yöntemin "precision", ekstraksiyon yöntemlerinin bulaşma, "digestion" yönteminin hız problemlerinin bulunması yüzünden Triton X-100 ile hemoliz yöntemini kullandık. Bu yöntemde kanı %5 lik Troton X-100 ile 1/1 oranında seyrelterek bundan 3 ul yi grafit tüplü atomizöre verdik. Kursun için " hollow cathode lamp" ve "background" düzeltimi için hidrojen lambası kullandık. Kalibrasyon için 0.01 N nitrik asitle hazırlanmış standartlar kullanıldı. Çalışma kapsamına aldığımız 110 kişinin kan kurşunu ortalaması 0.208 mg/1 olarak bulundu. Kan kurşunu seviyelerinin yaşa, cinsiyete göre dağılımında anlamlı bir fark bulamadık. Mesleklere göre dağılımda ise ev hanımları kan kursunu seviyesi en yüksek olan grubu oluşturmaktaydı.tr_TR
dc.format.extentII, 65 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKurşuntr_TR
dc.subjectSpektrofotometri-atomiktr_TR
dc.subjectLeaden_US
dc.subjectSpectrophotometry-atomicen_US
dc.titleGrafit tüplü atomik absorpsiyon spektrofotometrisi ile kan kurşunu analizitr_TR
dc.title.alternativeBlood lead analysis by graphite tube atomic absorption spectrophotometryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001855.pdf
  Until 2099-12-31
4.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons