Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4726
Title: Grafit tüplü atomik absorpsiyon spektrofotometrisi ile kan kurşunu analizi
Other Titles: Blood lead analysis by graphite tube atomic absorption spectrophotometry
Authors: Müreva, Recep
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Kurşun
Spektrofotometri-atomik
Lead
Spectrophotometry-atomic
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Müreva, R. (1987). Grafit tüplü atomik absorpsiyon spektrofotometrisi ile kan kurşunu analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmamızda laboratuarımıza çeşitli nedenlerle başvuran 110 olguda kan kurşunu analizi Rank Hilger marka H1550 tipi grafit tüplü AAS cihazı ile ve yaş, cinsiyet ya da meslek gibi bir ayırım gözetmeksizin gerçekleştirildi. Çalışmamız toplumumuzun belirli bir kesiminde küçük de olsa kan kurşunu taramasını gerçekleştirmeyi ve AAS ile kan kurşunu analizine daha yakından bakarak en uygun yönteme ulaşmayı amaçlıyordu. Kan kurşunu analizi gerek kurşun konsantrasyonunun düşük olması ve gerekse bu analizde interferansın çok önemli bir problem olması yüzünden araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu konuda çok sayıda bilimsel arastırma gerçeklestirilmistir. Alevsiz AAS nin kan kurşunu analizinde hızlı ve güvenilir bir analiz sağlaması dolayısıyla önemli bir yeri vardır. Direkt yöntemin "precision", ekstraksiyon yöntemlerinin bulaşma, "digestion" yönteminin hız problemlerinin bulunması yüzünden Triton X-100 ile hemoliz yöntemini kullandık. Bu yöntemde kanı %5 lik Troton X-100 ile 1/1 oranında seyrelterek bundan 3 ul yi grafit tüplü atomizöre verdik. Kursun için " hollow cathode lamp" ve "background" düzeltimi için hidrojen lambası kullandık. Kalibrasyon için 0.01 N nitrik asitle hazırlanmış standartlar kullanıldı. Çalışma kapsamına aldığımız 110 kişinin kan kurşunu ortalaması 0.208 mg/1 olarak bulundu. Kan kurşunu seviyelerinin yaşa, cinsiyete göre dağılımında anlamlı bir fark bulamadık. Mesleklere göre dağılımda ise ev hanımları kan kursunu seviyesi en yüksek olan grubu oluşturmaktaydı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4726
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001855.pdf
  Until 2099-12-31
4.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons