Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4725
Başlık: Yenidoğanlarda roket elektroforezi yöntemiyle apolipoprotein B tayini
Diğer Başlıklar: Determination of apolipoprotein B by rocket electrophoresis in newborns
Yazarlar: Özkan, Kemal
Karagöz, Aynur
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Apolipoproteinler B
Bebek-yenidoğmuş
Elektroforez
Apolipoproteins B
Infant-newborn
Electrophoresis
Yayın Tarihi: 1987
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karagöz, A. (1987). Yenidoğanlarda roket elektroforezi yöntemiyle apolipoprotein B tayini. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Sağlıklı 48 saatlik 32 yenidoğanda, süzgeç kağıdına alınan kan örnekleriyle kanda Roket elektroforezi yöntemi ve aynı olgulara ait süzgeç kağıdına emdirilmiş serum örnekleriyle serumda Roket elektroforezi yöntemi ile Apo B miktar belirtimi yaptık. Ayrıca 32 olgudan rastgele seçilen 20 bebekte de serumda RID yöntemi ile Apo B tayini yaptık. Kanda Roket elektroforezi yöntemi ile saptanan ortalama Apo B miktarı (X±SH) 55,1+1,3 mg/dl iken serumla Roket elektroforezi yöntemi ile saptanan ortalama Apo B miktarını (X±SH) 54,6±1,3 mg/dl olarak saptadık. 20 olguda RID yöntemi ile saptanan serum ortalama Apo B değerini ise 55,6±2,8 mg/dl olarak saptadık. Kızlarda ortalama Apo B miktarı, kanla Roket elektrofo rezi yönteminde 56,7+2,7 mg/dl, serumla Roket elektroforezi yönteminde 57,0+2,7 mg/dl olarak ölçülürken, RID yöntemiyle serumdaki ortalama Apo B miktarı 62,3±3,4 mg/dl olarak, bulundu. Erkeklerde ise ortalama Apo B değerleri, kanla Roket elektroforezi yönteminde 54,5±1,4 mg/dl, serumla Roket elektroforezi yönteminde53, 7±1,5 mg/dl, serumla RID yönteminde ise 52,7+3,4 mg/dl olarak saptandı. 32 bebekte Roket elektroforezinin modifiye iki yöntemiy- lede saptadığımız ortalama Apo B değerleri,, kaynak, -verileri sonucu saptadığımız aynı yaş grubundaki bebeklerin Apo B orta lama değerleri ile uyum içindeydi. Serumla Roket elektroforezi yöntemi ile bulunan ortalama değerlerin, kanla çalışılan yönteme kıyasla kaynak verilere daha uygun olduğu görüldü. İki yöntem arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmaması ve kanda Roket elektroforezi yönteminin işlem açısından daha pratik ve kolay olması nedeniyle biz, kanda Roket elektroforezi yöntemini, aynen serumla çalışılan Roket elektroforezi yöntemi gibi çalışılabileceğini ve güvenilir sonuçlar alınabileceğini savunuyoruz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4725
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
001854.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.09 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons