Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4718
Title: Makedonya'da yaşayan gençlerde dini şüphelerin kaynakları ve etkileri (Kalkandelen örneği)
Other Titles: The causes of religious doubts and effects in Macedonian youth (Tetova example)
Authors: Hökelekli, Hayati
Osmani, Midjit
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Makedonya
Kalkandelen
Gençler
Din
Dini şüphe
Dini gelişim
Kaynak
Etki
Psiko-sosyal değişim
Macedonia
Tetova
Youths
Religion
Religious doubt
Religious evolution
Source
Effect
Impact
Psycho-social changes
Issue Date: 23-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Osmani, M. (2014). Makedonya'da yaşayan gençlerde dini şüphelerin kaynakları ve etkileri (Kalkandelen örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ergenlik dönemi, çocukluk ile yetişkinlik dönemi arasında psikolojik açıdan önemli problemleri olan bir gelişim dönemidir. Bu bağlamda söz konusu dönem için din de ayrı bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla ergenin dini gelişimi, sabit değil, tam aksine iniş çıkışların olduğun en belirgin dönemidir. Din psikolojisi üzerine yapılan ve bir alan araştırması olan bu yüksek lisans tezinde sosyo-psikolojik metot ve tekniklerden feydanalarak, Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde yaşayan Aranvut gençlerin dini şüphelerin kaynakları ve etkileri neler olduğunu üzerine etkisi incelenip çalışmamızın asıl konusunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla Kalkandelen arnavut gençlerin, dini şüphe yaşayıp yaşamadıklarını, hangi yaşlarda başladıklarını, hangi etkilerden dolayı ortaya çıktığını, bu etkilerin hangi nedenlerden kaynaklandığını, dini şüphelerden kurtulmak için nelere başvurduklarını, konumu araştırmamızın temel sorusudur. Aynı zamanda araştırmamız gençlerde, dini eğtimi aldıklarında kullanılan metodlar, aile-ergen ilişkileri, dini inanç ve davranışlar gibi dini tutumları ele alıp dini şüphe üzerinde incelemektedir.
Adolescence, the period between childhood and adulthood is a period, which contains important problems regarding psychological development. In this context, the religion has a particular importance for this period. Hence the religious development of the adolescent is not fixed, but on the contrary, this is the period of most obvious ups and downs. This thesis is based on field study which is compiled using socio-psychological methods and techniques. The aim of this thesis is the research on religious doubts sources and the effect at Albanian teenager living in Tetovo/Macedonia. Therefore at the beginning I have examined if religious doubt exists or not and if yes what ages they started, what effects did they had, what war the reasons and eventually what measures have been taken to get rid of these doubts. As basic principles for the examination of the religious doubts, are some foundations, which play an important role. These foundations contain the methods used during the religious education, parent-adolescent relationships, religious beliefs and religious behaviors and the attitude towards religion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4718
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380112.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons