Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4715
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞahin, Reyhan-
dc.contributor.authorOnur, İbrahim Semih-
dc.date.accessioned2019-12-31T06:06:51Z-
dc.date.available2019-12-31T06:06:51Z-
dc.date.issued2019-07-05-
dc.identifier.citationOnur, İ. S. (2019). İznik Gölü sualtı bazilikası mezarları 2015-2017. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4715-
dc.description.abstractİznik jeopolitik konumu ve fiziksel koşullarının uygunluğu ile birçok topluma ev sahipliği yapmış ve tarihsel süreçte önemli gelişmelere tanıklık etmiştir. Hristiyanlık Dönemi için büyük öneme sahip olan kentte 2014’te hava fotoğrafları ışığında su altında kalmış olan bazilika planlı bir kilisenin kalıntıları tespit edilmiştir. 2015’te başlayan kazılarla İznik Gölü Sualtı Bazilikasında mezarlar olduğu anlaşılmıştır. Bu tez çalışması 2015-2017 yıllarında ele geçen mezarların arkeolojik ve antropolojik açılardan değerlendirilmesini amaçlamaktadır.tr_TR
dc.description.abstractDue to its significant geopolitical location and convenient physical conditions, İznik has hosted a lot of civilizations throughout its history. In İznik which had great importance for the Christian Era, the ruins of a Christian church with basilica plan which were sunken under İznik Lake was discovered through the aerial photos in 2014. During the excavations which started in 2015, burials are identified in and outside the church. The main aim of this study is to examine the burials, which were uncovered during the 2015-2017 excavation seasons, both in archaeological and anthropological perspectives.en_US
dc.description.sponsorshipBursa Arkeoloji Müzesitr_TR
dc.format.extentVII, 83 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİzniktr_TR
dc.subjectNikaiaen_US
dc.subjectBazilikatr_TR
dc.subjectMezartr_TR
dc.subjectİskelettr_TR
dc.subjectAntropolojitr_TR
dc.subjectBasilicaen_US
dc.subjectGraveen_US
dc.subjectSkeletonen_US
dc.subjectAnthropologyen_US
dc.titleİznik Gölü sualtı bazilikası mezarları 2015-2017tr_TR
dc.title.alternativeThe graves of underwater basilica at Lake İznik 2015-2017en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701525006.pdf5.84 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons