Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4715
Title: İznik Gölü sualtı bazilikası mezarları 2015-2017
Other Titles: The graves of underwater basilica at Lake İznik 2015-2017
Authors: Şahin, Reyhan
Onur, İbrahim Semih
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: İznik
Nikaia
Bazilika
Mezar
İskelet
Antropoloji
Basilica
Grave
Skeleton
Anthropology
Issue Date: 5-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Onur, İ. S. (2019). İznik Gölü sualtı bazilikası mezarları 2015-2017. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İznik jeopolitik konumu ve fiziksel koşullarının uygunluğu ile birçok topluma ev sahipliği yapmış ve tarihsel süreçte önemli gelişmelere tanıklık etmiştir. Hristiyanlık Dönemi için büyük öneme sahip olan kentte 2014’te hava fotoğrafları ışığında su altında kalmış olan bazilika planlı bir kilisenin kalıntıları tespit edilmiştir. 2015’te başlayan kazılarla İznik Gölü Sualtı Bazilikasında mezarlar olduğu anlaşılmıştır. Bu tez çalışması 2015-2017 yıllarında ele geçen mezarların arkeolojik ve antropolojik açılardan değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Due to its significant geopolitical location and convenient physical conditions, İznik has hosted a lot of civilizations throughout its history. In İznik which had great importance for the Christian Era, the ruins of a Christian church with basilica plan which were sunken under İznik Lake was discovered through the aerial photos in 2014. During the excavations which started in 2015, burials are identified in and outside the church. The main aim of this study is to examine the burials, which were uncovered during the 2015-2017 excavation seasons, both in archaeological and anthropological perspectives.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4715
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701525006.pdf5.84 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons