Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4702
Title: Üç eksen hassas CNC freze tezgahı tasarımı ve imalatı
Other Titles: Design and manufacture of three-axis CNC milling machine
Authors: Çavdar, Kadir
Barışkan, Burak
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayarlı sayısal denetim
Tezgah
Sistematik tasarım
Sünger
Sonlu elemanlar analizi
Modal analiz
Computer numerical control
Workbench
Scientific design
Foam
Finite element analysis
Modal analysis
Issue Date: 16-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Barışkan, B. (2015). Üç eksen hassas CNC freze tezgahı tasarımı ve imalatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, otomotiv sanayisinde prototip koltuk süngeri üretmek için kullanılmak üzere 3 eksen hassas CNC (BSD, bilgisayarlı sayısal denetim) freze tezgahının, metodik konstrüksiyon ilkelerine uygun şekilde tasarımı ve imalatı amaçlanmıştır. Tasarımdan gelen geometrik model kullanılarak sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla modal analizler gerçekleştirilmiş ve freze tezgahın özgül frekans değerleri belirlenmiştir. Ardından 3 eksen hassas CNC'nin imalat ve montaj süreçleri tamamlanmıştır. Montajı tamamlanan CNC tezgah ile deneme üretimleri yapılarak bir ürün üzerinde 3 boyutlu ölçüm metodu ile koordinat ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Projenin sonunda makinenin çalışma toleransları belirlenmiş ve süreçte yaşanan tasarım ve imalat tecrübeleri paylaşılmıştır.
In this study, design and manufacture of three-axis CNC (Computer numerical control) milling machine, according to methodical constrictions principles, in order to produce prototype seat foam to use in automotive industry. Modal analysis is made and specific frequency values of milling machine are determined by using finite element analysis method with geometric model from design. Afterwards, production and assembly of 3 axis CNC is completed. With CNC milling machine that's assembly is completed, coordinate measurement is made, using 3D measurement method on a product. At the end of the project, working tolerance of the machine is determined and experiences during the design and production process is shared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4702
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406469.pdf4.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons