Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4698
Title: 5.08x5.08 cm Nal(TI) detektörünün gama-ışınları cevap fonksiyonlarının düşük enerji bölgesinde incelenmesi
Other Titles: The investigation of response functions of 5.08×5.08 cm Nal(Tl) detector to gamma-rays in low energy regi̇on
Authors: Cengiz, Ahmet
Ünsalan, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Nükleer Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: NaI(Tl) detektör
Cevap fonksiyonu
Düşük enerji
Kaçma piki
NaI(Tl) detector
Response function
Low energy
Escape peak
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünsalan, G. (2015). 5.08x5.08 cm Nal(TI) detektörünün gama-ışınları cevap fonksiyonlarının düşük enerji bölgesinde incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gama-ışınlarının 5.08×5.08 cm NaI(Tl) detektör cevap fonksiyonları düşük enerji bölgesinde elde edilmiştir. Gama spektrometresinin kanal genişliği, standart 137Cs nokta kaynağı kullanılarak 1, 1/3, 1/10 ve 1/30 keV'e ayarlanmıştır. Gama-ışınlarının detektör cevap fonksiyonları standart 137Cs, 60Co ve 241Am nokta kaynakları kullanılarak düşük enerji bölgesinde elde edilmiştir. Böylece cevap fonksiyonunun düşük enerji bölgesinde, X-ışını pikleri, kaçma pikleri, iç bremsstrahlung bayırı açığa çıkarılmıştır. Cevap fonksiyonlarının düşük enerji bölgelerinin, farklılıkları ve nedenleri ortaya konmuştur.
The response functions of 5.08×5.08 cm NaI(Tl) detector to gamma-rays are investigated in low energy region. The channel width of the gamma spectrometer is calibrated to 1, 1/3, 1/10 and 1/30 keV by using standard 137Cs point source. The detector response functions are evaluated to gamma-rays by using the standard point source of 137Cs, 60Co and 241Am. Thus the X-rays peaks, escape peaks, internal bremsstrahlung hill were appeared in the low energy region of the response function. The differences and their causes of the low energy regions of the response functions were investigated have been revealed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4698
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406468.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons