Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4695
Title: Gaziantep ili dağ ve ova köylerinde antepfıstığı üretim maliyetlerinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of pistachio production costs in the plain and the mountain villages of Gaziantep province
Authors: Külekçi, Murat
Aksoy, Adem
Keywords: Antepfıstığı
Üretim maliyeti
Dağ ve ova köyleri
Pistachio
Production cost
Plain and mountain villages
Issue Date: 31-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Külekçi, M. ve Aksoy, A. (2011). "Gaziantep ili dağ ve ova köylerinde antepfıstığı üretim maliyetlerinin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 41-51.
Abstract: Çalışmada antepfıstığı yetiştiriciliği yapan dağ ve ova köylerinde bulunan tarım işletmelerinin üretim maliyetlerinin birbirleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gaziantep’in Nizip ve Karkamış İlçelerinde toplam 14 köyde basit tesadüfi örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu yönteme göre 136 tarım işletmesi ile görüşmeler yapılarak gerekli veriler anket formaları ile elde edilmiştir. Anket formları, 2006-2007 ve 2007-2008 üretim dönemi dikkate alınarak 2 yıllık rakamların ortalamasına göre doldurulmuştur. Çalışmada antepfıstığının kilogram maliyeti, dağ köylerinde 5.01 TL, ova köylerinde 7.56 TL ve genel ortalama 6.40 TL olarak hesaplanmıştır. Dağ köylerinde antepfıstığı maliyetinin ova köylerine nazaran düşük olmasının ana nedeni, antepfıstığı yetiştiriciliğinin geleneksel ve oldukça az miktarda girdi kullanımı ile gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Dağ köyleri ova köylerine nazaran düşük verime sahiptir. Fakat ova köylerinde dağ köylerinin 3 katı girdi kullanılmasına karşın 2 kat fazla verim elde edilmektedir. Bunun da başlıca sebebi, her ne kadar ova köylerinde gübre, ilaç vb girdi unsurları kullanılıyor olsa bile sulama yapılmaması ve kullanılan bu girdi unsurlarının kullanım miktarlarının kontrollü olarak uygulanamamasından ileri gelmektedir. Türkiye’nin antepfıstığı maliyetlerini düşürmesi üretimindeki potansiyelini koruyabilmesi ve dünya pazarlarında rekabet edebilmesi açısından önemlidir. Bunu gerçekleştirebilmesi için maliyete etkili unsurlar içerisinde yer alan verim artırıcı girdilerin kontrollü bir şekilde ve teknik uzmanların önerileri ile kullanmaları faydalı olacaktır. Diğer yandan çiftçilere tarımsal yayım hizmetleri çerçevesinde düzenli olarak teknik bilgi sağlanmalıdır.
In this study, the aim has been to compare the mountain and plain villages in terms of the production cost of pistachio in Gaziantep Province. The Simple Sampling Method was used to collect data in 14 Villages of Karkamiş and Nizip Districts of Gaziantep. According to this method, 136 questionnaires were conducted by meeting face to face with the farmers growing pistachio and required data were collected. Questionnaires were filled out with two-year average values in production periods of 2006-2007 and 2007-2008. In mountain villages, plain villages and avarage production costs of pistachio per kilogram were calculated as 5.01 TL, 7.56 TL and 6.40 TL, respectively. The main cause of lower production cost in mountain villages than that of Plain villages, stems from the usage of traditional production methods with low input in mountain villages. Pistachio yield in the plain villages is not as high as expected. Because, in plain villages, it has obtained twice more production than that of mountain villages. Despite the fact that, in plain villages three times more inputs are used in pistachio production than in mountain villages, the yield is only twice as high in plain villages than in mountain villages. Main reason of this is that, even though the farmers in plain villages use inputs such as fertilizers, pesticides etc. they do not apply these inputs in required quantities and under controlled conditions, On the other hand, the level of irrigation in plain villages is almost non existent which hinders the yield of the product. It is important that Turkey decrease pistachio cost so that it can compete with other pistachio growing nations in global markets and protect its production potential. In order to accomplish this objective, it will be usefull to use the inputs that are effective in increasing the production under controlled conditions and in accordance with the reccomendations of the technical experts. On the other hand, the farmers should be provided with technical information continiously within the framework of the Agricultural Extension Service.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154129
http://hdl.handle.net/11452/4695
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_4.pdf252.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons