Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4694
Title: Arazi tesviyesi projelemesinde en küçük kareler yönteminin coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında kullanımı
Other Titles: The use of least square method in land leveling projects on geographic information system (GIS)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Demirtaş, Çiğdem
Demir, Ali Osman
Keywords: Arazi tesviyesi
En küçük kareler yöntemi (EKY)
Coğrafi bilgi sistemi (CBS)
Land leveling
Least square method (LSM)
Geographical information systems (GIS)
Issue Date: 20-Apr-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirtaş, Ç. ve Demir, A. O. (2011). "Arazi tesviyesi projelemesinde en küçük kareler yönteminin coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında kullanımı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 27-40.
Abstract: Yüzey sulama yöntemlerinin seçiminde, arazinin topoğrafyası önemli bir etkendir. Bu etken göz önüne alınmadığında, su kaybı, toprak erozyonu, besin maddelerinin yıkanması ve bunlara bağlı olarak ürün azalması sorunları ortaya çıkabilmektedir. Yüzey sulama yöntemlerinin, tarım alanlarına başarı ile uygulanıp, sulamadan beklenen yararın elde edilebilmesi, çoğu kez arazinin tesviye edilerek sulamaya hazırlanmasına bağlıdır. Bu çalışmada, arazi tesviyesi projelerinde, tesviye düzlemi eğimlerinin belirlenmesinde kullanılan en küçük kareler yönteminin, coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında kullanım olanakları araştırılmıştır. Arazi tesviyesi projelemesi kapsamında, coğrafi bilgi sistemi desteği ile elde edilen sonuçlar, geleneksel yöntem sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Land topography is of great factor for selection of surface irrigation methods. When the this factor is not considered, some problems such as water loss, soil erosion and leaching of useful nutrients resulting yield reduce would occur. A successful application of surface irrigation methods and high irrigation performance depend mostly on land leveling project which is crucial for land preparation and appropriateness for irrigation. In this study, in the context of land leveling project design, the use of the Least Square Method (LSM) to determine the leveling plane slopes in Geographical Information Systems(GIS). The results estimated in GIS were compared with the results obtained by traditional methods It was determined that the cut and fill volumes per unit area estimated in GIS are lower than the traditional one.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Ali Osman Demir'in danışmanlığında Çiğdem Demirtaş tarafından hazırlanan "Arazi tesviyesi projelerinin hazırlanmasında coğrafi bilgi sistemi (GIS)`nin kullanım olanakları üzerine bir araştırma" adlı doktora çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154128
http://hdl.handle.net/11452/4694
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_3.pdf309.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons