Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4692
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSevdiren, Öznur-
dc.contributor.authorBalcı, Meral-
dc.date.accessioned2019-12-30T12:24:34Z-
dc.date.available2019-12-30T12:24:34Z-
dc.date.issued2014-09-10-
dc.identifier.citationBalcı, M. (2014). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında koruma tedbirleri kapsamında müdafie özgü düzenlemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4692-
dc.description.abstractCeza muhakemesinde şüpheli veya sanık ile müdafii arasındaki ilişkinin gizliliği, arama, elkoyma ve telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi tedbirleri bakımından yasal olarak ayrıca düzenlemeyi gerekli kılmıştır. Kanunda belirtilen sıkı şartların yerine getirilmesi halinde müdafiin bürosunda ve konutunda arama ve elkoyma geçerlidir. Bununla birlikte, telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi tedbiri bağlamında yasaklayıcı hüküm, şüpheli veya sanığın kendisine yüklenen suç nedeniyle müdafii ile iletişiminin, bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçlarıyla yapılması halinde tedbire konu olamayacağını kabul etmiştir. Bu konuya ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan Adil Yargılanma Hakkı (m.6) ve Özel Hayata Saygı Hakkı (m.8) kapsamında karar vermektedir. Netice itibariyle, bu tezde müdafi özelinde arama, elkoyma ve telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemeler ve Yargıtay kararları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde adil yargılanma hakkı ve özel hayata saygı hakkının korunması bağlamında incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractAttorney- client privilege in criminal procedure has been required to privileged legal regulations with regards to search, seizure, interception of correspondence through telecommunication. In case of execution of special terms referred to in law, search and seizure in office and dwelling of defense counsel is applicable. However, prohibitive provision in relation to interception of correspondence through telecommunication agreed that in connection with investigations related to the suspect or the accused, this measure of protection shall not be applied for telecommunication devices in the office, dwelling and domicile of a defense counsel. In relation to this matter European Court of Human Rights makes a decision in the ceontext of Right to a Fair Trial (Article 6) and Right to Respect for Private Life (Article 8) in European Convention on Human Rights. Consequently, privileged legal regulation about defense counsel with regards to search, seizure, interception of correspondence through telecommunication and Court of Cassation Decisions has been examined in the context of the protection of the right to respect for private life and right to a fair trial by European Convention on Human Rights in this thesisen_US
dc.format.extentX, 202 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararası*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMüdafitr_TR
dc.subjectAramatr_TR
dc.subjectElkoymatr_TR
dc.subjectTelekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesitr_TR
dc.subjectAvrupa İnsan Hakları Mahkemesitr_TR
dc.subjectAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesitr_TR
dc.subjectDefense counselen_US
dc.subjectSearchen_US
dc.subjectSeizureen_US
dc.subjectInterception of correspondence through telecommunicationen_US
dc.subjectEuropean Court of Human Rightsen_US
dc.subjectEuropean Convention on Human Rightsen_US
dc.titleAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında koruma tedbirleri kapsamında müdafie özgü düzenlemelertr_TR
dc.title.alternativePrivileged legal regulation about defense counsel in precautionary measures in the context of European Court of Human Rights and Court of Cassation decisionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
386013.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons