Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4689
Title: Güney Anadolu’dan farklı çeşitlere ait zeytin yağlarının mineral madde içeriği üzerine lokasyon ve hasat döneminin etkisi
Other Titles: Effects of harvest time and location on the mineral content of different variety olive oils from South Anatolia
Authors: Arslan, Derya
Özcan, Mehmet Musa
Keywords: Zeytin yağı
Mineral
Ağır metal
Hasat dönemi
Lokasyon
Olive oil
Heavy metal
Harvest time
Location
Issue Date: 18-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, D. ve Özcan, M. M. (2011). "Güney Anadolu’dan farklı çeşitlere ait zeytin yağlarının mineral madde içeriği üzerine lokasyon ve hasat döneminin etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 11-26.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’nin Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine dahil çeşitli lokasyonlardan üç farklı hasat döneminde 2006 ve 2007 yıllarında temin edilen Ayvalık, Gemlik, Kilis yağlık ve Sarıulak zeytin çeşitlerine ait zeytin yağlarının mineral madde içeriği tespit edilmiştir. Zeytin yağı örneklerinde K, Ca, Na ve Mg mineralleri en yüksek değerlere sahiptir. Kilis yağlık ve Ayvalık çeşiti yağların düşük miktarlarda Ni, Mn ve Cu içerdikleri, Gemlik ve Ayvalık çeşidi yağların Pb ve Cd içeriklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Antalya’dan elde edilen Gemlik çeşidi örnekler Cr, Al, Ca, Cu, Fe, K ve Na minerallerini diğer lokasyon örneklerinden daha fazla içermiştir. Antep lokasyonuna ait Kilis yağlık çeşidi yağ örnekleri analiz edilen minerallerin çoğunu (Ca, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, K, Mg ve Zn) diğer lokasyon örneklerine göre daha yüksek seviyelerde içermiştir. Ağır metaller Sarıulak çeşidine ait Alanya ve Karaman ile Ayvalık çeşidine ait Karaman zeytin yağlarında diğer lokasyon örneklerinden daha yüksek seviyelerde bulunmuştur. Hasat döneminin ilerlemesiyle Ca, K, Mg ve Na gibi makro elementlerin ve Al, Cd ve Cr gibi ağır metaller ile Fe miktarlarının da arttığı görülmüştür. Cd ve Pb dışındaki diğer tüm mineraller açısından örneklerin 2007 yılı değerleri 2006 yılından genellikle daha yüksektir.
The mineral contents of olive oils of Ayvalık, Gemlik, Kilis yağlık and Sarıulak varieties which were obtained at three harvest times in years 2006 and 2007 from different locations of Southeast Anatolia and Mediterranean regions of Turkey were determined. K, Ca, Na ve Mg had the highest values among the minerals in olive oil samples. Ni, Mn and Cu values of Kilis yağlık and Ayvalık oils were lower, Pb and Cd contents of Gemlik and Ayvalık oils were higher, Sarıulak and Ayvalık oils had lower Ca and Mg and higher Na, P, K contents than the other variety oils. Gemlik oils from Antalya showed higher values of Cr, Al, Ca,Cu, Fe, K and Na. Kilis yağlık oils from Antep contained higher levels of most of the analyzed minerals when compared to other location samples. Sarıulak oils from Alanya and Karaman, and Ayvalık oils from Karaman had higher levels of heavy metals than the other samples. As harvest time progresses, macro elements such as Ca, K, Mg and Na, and heavy metals such as Al, Cd, Fe and Cr in oils generally increased. 2007 values were generally higher than 2006 values except for Cd and Pb.
Description: Bu çalışmai Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Mehmet Musa Özcan'ın danışmanlığında Derya Arslan tarafından hazırlanan "Güney Anadolu'da yetişen bazı yağlı zeytin çeşitlerinin ve yağlarının fiziksel ve biyokimyasal özellikleri üzerine lokasyon ve hasat zamanının etkisi" adlı doktora çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154127
http://hdl.handle.net/11452/4689
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_2.pdf417.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons