Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4682
Title: Klasik bale temsilinin izleyiciler üzerindeki etkisi
Other Titles: The effects of classical ballet performance on audience
Authors: Uludağ Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı.
Göğüş, Gülay
Göğüş, İsmail M.
Keywords: Klasik bale
Bale izleyicisi
Bale temsili
Balenin etkisi
Fındıkkıran balesi
Classical ballet
Ballet audiences
Ballet performance
Effects of ballet
'The Nutcracker' ballet
Issue Date: 3-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göğüş, G. ve Göğüş, İ. M. (2017). "Klasik bale temsilinin izleyiciler üzerindeki etkisi". International Journal of Social Inquiry, 10(1), 1-25.
Abstract: Çalışma, klasik bale sanatının izleyiciler üzerindeki etkisi üzerinde gerçekçi saptamalar yapmak için bale temsilini izleyenlerin düşüncelerini değerlendirmek üzere yapılan betimsel bir araştırmadır. Çalışmada izleyicilerin düşünceleri, Uludağ ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin görev aldığı, Bursa ve Mersin’de sahnelenen (Çaykovski) “Fındıkkıran” bale temsilini izledikten hemen sonra uygulanan anket ile alınmıştır. Her iki şehirde toplam 1392 izleyici çalışmaya katılmış, Türkiye’deki evrensel sanat müziği ve opera-bale etkinliklerinin yeterliliği ile izlenen bale temsiline ilişkin duygu ve düşüncelerini belirtmişlerdir. Bale temsili büyük beğeni kazanırken, Türkiye’de evrensel sanat müziği ve onun önemli parçaları olan opera-bale etkinliklerinin yetersizliğine dikkat çekilmiş, ilgililerin bu alandaki sanat eserlerinin topluma ulaşması konusunda daha etkili tedbirler alması önerilmiştir.
The work is a descriptive research prepared to evaluate the thoughts of the audience having seen the ballet performance in order to determine the effects of classical ballet on the audience realistically. The views of the audience have been taken by a questionnaire applied on the audience of the ballet performance of “The Nutcracker” prepared by Uludag and Mersin University State Conservatories and staged in Bursa and Mersin after they had just watched it. 1392 people attended the questionnaire and mentioned their views and feelings about the ballet having been watched as well as the adequacy of the universal art music and opera ballet facilities in Turkey. The ballet performance has been approved a lot and facilities of universal art music and opera and ballet which are important elements of it, have been mentioned as inadequate. Furthermore it has been suggested that the decision makers should take more efficient precautions to make those works of art available fort the public.
Description: Bu makale, İsmail M. Göğüş’ün yürütücü, Gülay Göğüş’ün araştırmacı olduğu “Klasik Bale Temsilinin Sanatçı Adayları ve İzleyiciler Üzerindeki Etkisi” başlıklı BAP çalışmasından üretilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/324595
http://hdl.handle.net/11452/4682
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_1.pdf464.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons