Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4680
Title: Mahalli idare düzeyinde mali kuralların incelenmesi
Other Titles: An examination of fiscal rules for local governments
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.
Demirbaş, Tolga
Keywords: Mahalli idareler
Mali kurallar
Mali disiplin
Mali yerelleşme
Türkiye
Local governments
Fiscal rules
Financial discipline
Fiscal decentralization
Turkey
Issue Date: 9-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirbaş, T. (2015). "Mahalli idare düzeyinde mali kuralların incelenmesi". International Journal of Social Inquiry, 8(2), 1-32.
Abstract: Mali kurallar, 1990’lı yıllarla birlikte büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle birçok ülkede meydana gelen bütçe açıkları, mali disiplini yeniden sağlamak için ulusal düzeyde mali kuralların benimsenmesine yol açmıştır. Günümüzde mali kurallar, kamu kesiminde genel yönetimin bir parçası olan mahalli idareler için de oldukça önemli bir araçtır. Mahalli idareler ayrı tüzel kişiliğe sahip aktörler olarak çoğu ülkede kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını üstlenmektedirler. Ayrıca söz konusu idarelere son yıllarda yerelleşme reformlarıyla daha çok yetki, kaynak ve sorumluluk devredilmektedir. Mali yönetim içinde ağırlıkları artan mahalli idarelerin mali disiplin içinde kaynaklarını etkin kullanması için özellikle merkezi idare tarafından konulan mali kurallarla yönlendirildiği göze çarpmaktadır. Ulusal düzeyde mali kurallarla ilgili çok sayıda araştırmaya karşın mahalli düzeyde mali kuralları inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle makale, mahalli idarelerde uygulanan mali kural türleri incelenmekte ve Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirmektedir.
Fiscal rules have become a major focus, especially in the 1990s. Budget deficits in many countries have led to the adoption of fiscal rules at the national level to restore fiscal discipline. Today, fiscal rules are also a very important tool for local governments, which are part of the general government in the public sector. Local governments, as actors with separate legal entities, undertake a significant portion of public services in most countries. In addition, local governments in recent years have taken more authority, resources and responsibility with the reforms of fiscal decentralisation. The growing tendency of local governments is driven by the fiscal rules set by the central government, in order to use their resources effectively in fiscal discipline. Despite the numerous researches on fiscal rules at the national level, there are limited studies that examine fiscal rules at the local level. For this reason, the article examines the types of fiscal rules applied in local governments and assesses the current situation in Turkey.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/322608
http://hdl.handle.net/11452/4680
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2015 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_1.pdf449.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons