Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4676
Title: Tarım topraklarında farklı derinliklerde eğim yönüne dik sürüm karıklarının laboratuvar koşullarında yüzey akış ve toprak kayıplarına etkisi
Other Titles: Effects of contouring with different furrow depths on runoff and soil losses for agricultural soils under laboratory conditions
Authors: Tümsavaş, Zeynel
Erdem, Vahit Faik
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Karık derinliği
Toprak kaybı
Yüzey akış
Eğime dik sürüm
Furrow depths
Soil loss
Runoff
Contour tillage
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdem, V. F. (2005). Tarım topraklarında farklı derinliklerde eğim yönüne dik sürüm karıklarının laboratuvar koşullarında yüzey akış ve toprak kayıplarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, tarım topraklarında eğime dik yönde oluşturulan farklı derinliklerdeki sürüm karıklarının yüzey akış ve toprak kaybına olan etkisini belirlemektir. Laboratuvar koşullarında yürütülen bu çalışmada Bursa ili ve civarındaki eğimli tarım topraklarından 6 farklı yerden pulluk derinliğinden alınan ve 8 mm’ lik elekten geçirilmiş toprak örnekleri kullanılmıştır. Boyutları 50x100x15 cm ve eğimi %9 olan parsellere konulan toprak örneklerinde 0, 3, 6 ve 9 cm derinlikte olmak üzere 4 farklı sürüm karığı oluşturulmuş ve topraklar üzerine yapay yağmurlayıcı yardımıyla ortalama 60-65 mm/saat şiddetinde bir saat süre ile yapay yağış yağdırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre topraklarda farklı derinliklerde eğime dik yönde oluşturulan sürüm karıklarında karık derinliğinin artmasıyla meydana gelen yüzey akış ve toprak kaybının azaldığının ve genel olarak en etkili uygulamanın 9 cm karık derinliği olduğu bulunmuştur. Ayrıca toprak özellikleri ile farklı karık derinliklerinde meydana gelen yüzey akış ve toprak kaybı arasındaki ilişkide, önemli toprak özelliklerinin bünye, agregasyon yüzdesi, agregat stabilitesi ve organik madde olduğu saptanmıştır.
This research was aimed to determine the effects of different contour tillage furrow depths on runoff and soil loss of for agricultural soils. Soils were sampled at plough depth from slopes of six different locations surrounding of Bursa region and sieved with 8mm sieve, and then experiment was conducted under laboratory conditions. Soil samples were placed in 50x100x15 cm plots having a 9% slope, and then each plot had one of the four different 0, 3, 6 and 9 cm furrow depths and watered with rainfall intensity of 60-65 mm/h for a one-hour duration. According to the results of this research, runoff and soil loss rates were decreased as counter tillage furrow deepness increased, and the nine cm deep furrow was found to be the best among the counter tillage furrows. In addition, the relationships between soil properties and runoff and soil losses occurred at different furrow depths were found, most important soil properties were determined to be soil structure, percent aggregation, aggregate stability and soil organic matter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4676
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198648.pdf393.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons