Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4674
Title: Çeşitli tarımsal ürünlerin vakumla kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of dehydration parameters of some agricultural products dehydrated by vacuum
Authors: Alibaş, Kamil
Ayhan, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Keywords: Kurutma
Vakum
Elma
Havuç
Maydanoz
Drying
Vacuum
Apple
Carrot
Parsley
Issue Date: 23-Sep-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayhan, A. (2005). Çeşitli tarımsal ürünlerin vakumla kurutulmasında kurutma parametrelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, havuç, elma ve maydanozun vakumla kurutulmasında kurutma parametreleri belirlenmiştir. Havuç, elma ve maydanoz üç vakum kademesinde (20 mmHg, 50 mmHg ve 75 mmHg) ve üç sıcaklık değerinde(75 °C, 65 °C ve 55 °C) vakum altında kurutulmuştur. Aynı ürünler sıcak havada ve açık havada da kurutularak 3 kurutma yöntemi, kurutma özellikleri ve enerji tüketimi yönünden karşılaştırılmıştır. Havucun vakumla kurutulmasında, kurutma süresi ve enerji tüketimi açısından 75 °C’de 20 mmHg vakum altında (100 dk, 0.3 kWh) yapılan kurutma en iyi sonucu verirken, en yüksek nemi geri alma miktarı 65 °C 20 mmHg’da, 2.33 g/4sa olarak bulunmuştur. Kontrole en yakın renk özellikleri L=36.34, a=20.44, b=18.51 değerleriyle 75 °C 20 mmHg değerinde elde edilmiştir. Sıcak havayla kurutmada, kurutma süresi açısından 75 °C’deki, enerji tüketimi açısından da 55 oC’deki kurutma en iyi sonucu vermiştir. Havucun açık havada kurutulmasında, gölgede kurutma yöntemi, doğrudan güneşte kurutmaya göre daha iyi sonucu vermiştir. Elmanın vakumla kurutulmasında, kurutma süresi ve enerji tüketimi açısından 75 °C’de 20 mmHg vakum altında(120 dk, 0.32 kWh) yapılan kurutma en iyi sonucu verirken, en yüksek nemi geri alma miktarı 65 °C 50 mmHg’da 3.95 g/4sa olarak bulunmuştur. Elmada kontrole en yakın renk özellikleri L=52.84, a=0.14, b=18.49 değerleriyle güneşte kurutmada elde edilmiştir. Sıcak havayla kurutmada, kurutma süresi açısından 75 °C’deki, enerji tüketimi açısından da 55 °C’deki kurutma en iyi sonucu vermiştir. Elmanın açık havada kurutulmasında, doğrudan güneşte kurutma yöntemi, gölgede kurutmaya göre daha iyi sonucu vermiştir. Maydanozun vakumla kurutulmasında, kurutma süresi ve enerji tüketimi açısından 75 °C’de 20 mmHg vakum altında(20 dk, 0.06 kWh) yapılan kurutma en iyi sonucu verirken, en yüksek nemi geri alma miktarı 75 °C 20 mmHg’da 2.48 g/4sa olarak bulunmuştur. Kontrole en yakın renk özellikleri L=30.26, a=-9.91, b=13.48 değerleriyle 75 °C 50 mmHg’da kurutmada elde edilmiştir. Sıcak havayla kurutmada, kurutma süresi, enerji tüketimi ve en yüksek nemi geri alma miktarı açısından en iyi sonuç 75 °C’de elde edilmiştir. Maydanozun açık havada kurutulmasında, gölgede kurutma yöntemi, doğrudan güneşte kurutmaya göre daha iyi sonucu vermiştir. Her üç yöntemde göz önüne alındığında havuç, elma ve maydanoz için en uygun kurutma yöntemi 75 °C’de 20 mmHg’da yapılan kurutmadır.
In this study drying parameters of carrot, apple and parsley were determined in vacuum drying. Carrot, apple and parsley were dried under vacuum in three vacuum levels (20 mmHg, 50 mmHg, 75 mmHg) and in three heating values (75 °C, 65 oC, 55 °C). The same products were also dried in hot air and open air and the three drying methods were compared in terms of drying properties and energy consumptions. In drying of carrot under vacuum, the best results, in terms of drying time and energy consumption, were obtained under 75 °C and 20 mmHg vacuum (100 min 0.3 kWh). The highest moisture taking back was found as 2.33 g/4 hout under 65 °C 20 mmHg. The closest color properties to the control group were found under 75 °C 20 mmHg as L=36.34, a=20.44, b=18.51. In drying by hot air, in terms of drying time the best results were achieved in 75 °C and 55 0C in terms of energy consumption. In drying of carrot in open air, drying in shadow method has given better results then drying under the sun. In drying of apple under vacuum, the best results, in terms of drying time and energy consumption, were obtained under 75 °C and 20 mmHg vacuum (120 min 0.32 kWh). The highest moisture taking back was found as 3.95 g/4 hour under 65 °C 20 mmHg. The closest color properties to the control group were found drying under sun as L=52.84, a=0.14, b=18.49. In drying by hot air, in terms of drying time the best results were achieved in 75 °C and 55 °C in terms of energy consumption. In drying of apple in open air, drying under the sun method has given better results then drying in shadow. In drying of parsley under vacuum, the best results, in terms of drying time and energy consumption, were obtained under 75 °C and 20 mmHg vacuum (20 min 0.06 kWh). The highest moisture taking back was found as 2.48 g/4 hour under 75 °C 20 mmHg. The closest color properties to the control group were found drying under 75 °C 20 mmHg as L=30.26, a=-9.91, b=13.48. In drying by hot air, in terms of drying time and energy consumption the best results were achieved in 75 °C. In drying of parsley in open air, drying in shadow method has given better results then drying under the sun. When all these three methods are taken into consideration, the best drying method for carrot, apple and parsleys is drying under 75 °C 20 mmHg.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4674
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198652.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons