Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4673
Title: Çeşitli oksimlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Synthesis and properties of various oximes
Authors: Sümengen, Doğan
Kara, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Kimya
Oksimler
Chemistry
Oximes
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, A. (1995). Çeşitli oksimlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Amidoksimlerin teknolojide pekçok uygulama alanı vardır. Birkaç aromatik amidoksimin yağ devir sisteminde korrozyonu önlediği bilinmektedir. Amidoksimler başlıca polimer kimyasında kullanılırlar. Deniz suyundan uranyum elde edilişindeki önemi nedeniyle bu alanda ciddi araştırmalar yapılmakta olup, poliakriloamidoksimler en iyi adsorbanlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada birkaç yeni amidoksim hidroksimik asid klorürlerinin primer veya sekonder aminlerle reaksiyonundan elde edildiler. Bu bileşiklerin yapıları İR, NMR ve kütle spektrumları ile belirdendiler.
Amidoximes have found numerous technological applications. Several aromatic amidoximes inhibit corrosion effect in oil circulating systems. Amidoximes are mainly used in polimer chemistry. The importance of a possible uranium recovery from seawater has led to serious investigations "" in that field and polyacrylamidoximes were classified among the best adsorbents. In this work several new amidoximes are obtained from the reaction of hydroximic acid chlorides with primary or secondary amines. The structure of these compounds are determined by İR, NMR and mass spectra.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4673
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045250.pdf
  Until 2099-12-31
1.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons