Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4664
Başlık: İslam Hukukunda zina iftirası suçu ve cezası
Diğer Başlıklar: The crime and punishment of adultery in Islamic Law
Yazarlar: Yaylalı, Davut
Güneş, Ali Rıza
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Zina
İslam hukuku
Adultery
Islamic law
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güneş, A. R. (1996). İslam Hukukunda zina iftirası suçu ve cezası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4664
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054202.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.89 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons