Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4652
Title: Bağımsız denetime tabi işletmelerde satışların maliyetinin oluşturulması sorunu ve bir uygulama
Other Titles: The problem of establishing the cost of sales in independent audit business and a practice
Authors: Bozkurt, Orhan
Tezdoğan, Burçin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı.
Keywords: Bağımsız denetim
Independent audit
Maliyet
Maliyet denetimi
Satışların maliyeti
Cost
Cost control
Cost of sales
Issue Date: 20-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tezdoğan, B. (2019). Bağımsız denetime tabi işletmelerde satışların maliyetinin oluşturulması sorunu ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Satışların maliyeti, işletmelerin ana faaliyetlerinin karlılıklarını etkileyen bir gelir tablosu hesabını oluşturmaktadır. Satışların maliyeti bilgisinin doğru ve ayrıntılı sunulması, işletmelerin faaliyetlerini etkin ve etkili yürütmesi, ilgili tüm kesimde güven ortamının oluşması dolayısıyla sektörlerin gelişmesi açısından önem arz etmektedir. Ancak satışların maliyeti bilgisinin ayrıntılı sunumu olan satışların maliyeti tablosunun oluşturulması noktasına gerekli önemin verilmediği görülmektedir. Bu noktaya dikkat çekmek amacıyla çalışmada, bağımsız denetim kavramı, bağımsız denetime tabi işletmeler ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra maliyet kavramı, sistem işleyişi, analizi üzerinde durulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş işletmelerin, KAP'da bulunan yıllık finansal raporlarından yararlanılarak satışların maliyeti bilgileri incelenmiştir. Dikeyanaliz yöntemi ile ulaşılan bilgiler yüzde değerler olarak ifade edilmiş gerekli analiz ve yorumlar yapılmıştır. Çalışma sonucunda satışların maliyeti ile ilgili çok az çalışma bulunduğu ve incelenen sektörler açısından farklılıklar olsa da işletmelerin satışların maliyetini oluşturan unsurların ayrıntılı sunumuna yeterli önemin verilmediği tespit edilmiştir.
Sales cost forms an ineome table account that affects the main activities profit of businesses. Accurate and detailed presentation of sales cost, effective execution of the activities of businesses, establishment of an environment of trust in all relevant sectors are important for growing of sectors. But it is seen that there is not enough attention to creation of the sales cost table which is detailed presentation of sales co st. in order to draw attention to this point, in this study after given general information about the concept of independent audit and companies subject to independent audit; cost concept, system operation, analysis and the cost of sales are examined and examined information of sales cost of inspected businesses by using the annual financial reports which are located in KAP. The information obtained by the vertical analysis method is express ed as percentage value and necessary analysis and comments have been made. As a result of the study, although there are very few studies on the cost of sales and a1though there are differences in terms of the examined sectors, it has been determined that the enough importance isn't given to the detailed presentation of the elements that forms the cost of sales.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4652
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUÇİN TEZDOĞAN.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons