Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4647
Title: Keles İlçesi Küçükkovacık Mahallesi geçiş dönemleri
Other Titles: Keles district Küçükkovacık neighborhood rites of passages
Authors: Taş, Hülya
Meral, Esra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Halkbilimi Bilim Dalı.
Keywords: Keles
Rites of passages
Küçükkovacık
Geçiş dönemleri
Doğum
Evlilik
Ölüm
Birth
Death
Issue Date: 25-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Meral, E. (2019). Keles İlçesi Küçükkovacık Mahallesi geçiş dönemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa ili Keles ilçesi Küçükkovacık Mahallesi geçiş dönemleri derlenmiştir. Yapılan derlemelerde geçiş dönemlerine ait uygulamalar, inanışlar, pratiklerle ilgili sözlü kaynaklarla görüşülmüş ve bu görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Doğum, sünnet, askerlik, evlilik, ölüm bölümleri kendi içerisinde alt başlıklar şeklinde sunulmuştur. Alan araştırmasına çıkmadan önce konuyla ilgili gerekli yazılı kaynaklara ulaşılmış ve bu yazılı kaynaklar sınıflandırılmıştır. Alana çıkıldığında ise köyün ileri gelenleriyle görüşülerek en uygun kaynak kişiler seçilmeye çalışılmıştır. Derlemeler esnasında gözlem, görüşme gibi teknikler kullanılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde derleme bilgileri, malzemenin derlenme şekli ve yazıya geçirilmesi anlatılmıştır. Birinci bölümde araştırma alanının bulunduğu ilçe ve ilçeye bağlı köy hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise doğum, sünnet, askerlik, evlilik ve ölümle ilgili yapılan çalışmalar sunulmuş ve değerlendirmesi yapılmıştır.
In this research, the Passage of the village Küçükkovacık of district Keles in Bursa has been compiled. In this disquisition, it has been interviewed with oral quarters about what praxis from epoch of passage, belief and practices and these meeting has been recorded. Parturition, circumcisions, soldiery, marriage and the death parts has been presented as subhead in each other. Before making a field research it has been reached to writen quarters they have been classified. Besides on the field, it has been tried to chose the best quarter by meeting the notables of village. While the interwievs the methods like observation and making contact has been used. On the prologue of the research the informations about edition(disquisition), the kind of compilation and the writing proces of research has been explained. On the first part the common informations about the district and the province of the search field has given. On the second part, the studies have presented and interpreted about parturition, circumcisions, soldiery, marriage and the death.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4647
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10269969.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons