Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4643
Title: Bursa atmosferindeki sülfat konsantrasyon ve kuru çökelme akılarının belirlenmesi
Other Titles: Determine sulphate concentration and dry deposition flux in atmosphere of Bursa
Authors: Taşdemir, Yücel
Günez, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hava kirliliği
SO2
SO4=
PM
Kuru çökelme
Bursa
Air pollution
Dry deposition
Issue Date: 7-Nov-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günez, H. (2005). Bursa atmosferindeki sülfat konsantrasyon ve kuru çökelme akılarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Atmosferde yayılmış kirleticilerin, en önemli taşınma ve uzaklaştırma mekanizması çökelmedir. Çökelmenin geniş su yüzeylerinin kirliliğinden büyük ölçüde sorumlu olabileceği görülmüştür. Bu çalışmada, sülfat içeren partikül maddelerin kuru çökelmesi için 3 farklı örnekleyici uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Ölçülen ortalama sülfat akısı değerleri, Uludağ Üniversitesi ölçüm noktası için 30,89±34,21 mg/m2.gün, Kemerçeşme ölçüm noktası için 154,86±79,54 mg/m2.gün olarak bulunmuştur. Şehir ve kırsal bölgeler arasındaki fark akı değerlerinde görülmektedir.
The most important transport and removal mechanism for atmospheric distributed pollutants is deposition. It is determined that atmospheric deposition is responsible for large water surface pollution. In this study, 3 different sampler were employed and their results were utilized for dry deposition of particulate matters. The measured average flux values of particular sulphate for Uludag University 30,89±34,21 mg/m2.day, for Kemercesme 154,86±79,54 mg/m2.gün . Different rural and city location was watched with these results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4643
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198649.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons