Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4642
Title: Küresel pazarlarda milli markanın yaratılması ve Azerbaycan örneği
Other Titles: Creating a national brand in global markets and the case of Azerbaijan
Authors: Kemer, Osman Barbaros
Hüseynov, Adil
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı/Uluslararası Ticaret Bilim Dalı.
Keywords: Pazarlama
Marketing
Marka
Markalaşma
Dış ticaret
Azerbaycan
İhracat
Rekabet gücü
Brand
Branding
Foreign trade
Azerbaijan
Export
International competitiveness
Issue Date: 27-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Hüseynov, A. (2019). Küresel pazarlarda milli markanın yaratılması ve Azerbaycan örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 21. yüzyılda endüstrileşme ülkelerin ekonomik özgürlüğü ve istikrarlılığı için bazen yeterli olamamaktadır. Ülkelerin ihraç ettikleri ürün veya hizmetlerin yüksek teknolojili ve özel tasarlanmış olması bazen yeteri kadar rekabet gücü sağlayabilmemektedir. Bu aşamada devletlerin milli markalaşaması ülkelerin kendi imajlarını, marka değerlerini artıracağı gibi, ülke menşeli markalı ürün ve hizmetlerinin de ek katma değer kazanmasına yardımcı olacaktır. Dolaylı olarak katma değerli ihracat ürünleri artacağı için ülkenin ekonomik özgürlüğü ve ekonomik istikrarlığı olumlu yönde etkilenmiş olucak. Nitekim milli markalaşma Azerbaycan gibi gelişmekte olan devletler için rekabet gücü oluşturan faktörlerdendir. Ülke markalarının güçlenmesi, katma değer yaratabilir hale gelmesi üretim maliyetlerin düşürülmesine ve istihdamın artmasına, ekonominin büyümesine yardımçı olabilmektedir. 2016 yılında Azerbaycan yetkilileri milli markalaşmanın önemine varmış ve süreci başlatmıştır. Tez çalışmasında Azerbaycan`ın markalaşma süreci detaylı şekilde incelenmiştir.
In the 21st century industrialization are sometimes insufficient for the economic freedom and stability of countries. The fact that the products or services exported by the countries are highly technological, specially designed sometimes do not provide enough competitive power. At this stage, the national branding of the states will increase countries' own image and brand values as well as help them gain additional added value in their country-branded products and services. As the value-added export products will increase indirectly, the country's economic freedom and economic stability will be positively affected. Likewise, national branding is one of the factors that create competitiveness for developing countries like Azerbaijan. Strengthening the brands of the country and creating added value can help to reduce production costs and increase employment, and help the economy to grow. In 2016, the Azerbaijani authorities reached the importance of national branding and initiated the process. In this thesis, the branding process of Azerbaijan is examined in detail.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4642
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adil HÜSEYNOV.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons