Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4640
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMemik, Faruk-
dc.contributor.advisorUlus, İsmail Hakkı-
dc.contributor.authorGüneş, İlknur-
dc.date.accessioned2019-12-30T10:05:57Z-
dc.date.available2019-12-30T10:05:57Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationGüneş, İ. (1990). Meme karsinomalı hastaların postoperatif devrede musinöz karsinoma antijen (MCA) ile izlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4640-
dc.description.abstract176 meme karsinomalı hasta tumoral dokunun cerrahi yolla çıkarılmasından sonraki devrede seri MCA değerleri ile izlendi. Bu hastalarda değişik zaman aralıkları ile toplam 833 MCA düzeyi tespit edildi. Hastalarımızı 2 gruba ayırdık; PD- hastalar izlendikleri süre boyunca hastalığın ilerlemesi ile ilgili bir bulgu göstermediler. (n=141}/ PD+ grupta ise mevcut diyagnostik metodlarla metastaz yada rekurrens bulgusu saptandı (n=35). Sınır değer olarak 11. o U/ml kabul edildi. PD- gruptaki 141 hastadan 117 si bu değerin altında MCA düzeyi gösterdi (%82}.35 PD+ hastadan 27 sinde yükselmiş MCA değeri saptandı ( %77 ). Bu gruptaki 119 MCA testi metastaz tesbitinden sonra çalışıldı ve 98 test hastalığın ilerlemesini doğru olarak gösterdi (%82). MCA testlerinin genel istatistiksel sonuçları şöyle bulundu; sensitivite %77, spesifite %82, negatif tanı için "predictive" değer %93, pozitif tanı için "predictive" değer %52. Tekrar edilen seri MCA değerleri ile PD+ grupta anlamlı bir artma izlenmiştir, PD- grupta ise tekrarlanan testlerden elde edilen grafik stabil bulunmuştur. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre MCA, mastektomi sonrası devrede meme karsinomalarının invitro monitorize edilmesinde ve metastatik vakalarda tedavinin etkinliğini izlemede önemli bir markırdır.tr_TR
dc.format.extent42 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectRadyoloji ve nükleer tıptr_TR
dc.subjectRadiology and nuclear medicineen_US
dc.titleMeme karsinomalı hastaların postoperatif devrede musinöz karsinoma antijen (MCA) ile izlenmesitr_TR
dc.title.alternativeMonitoring of breast carcinoma patients with mucinous carcinoma antigen (MCA) in the postoperative perioden_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
087084.pdf
  Until 2099-12-31
1.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons