Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4640
Title: Meme karsinomalı hastaların postoperatif devrede musinöz karsinoma antijen (MCA) ile izlenmesi
Other Titles: Monitoring of breast carcinoma patients with mucinous carcinoma antigen (MCA) in the postoperative period
Authors: Memik, Faruk
Ulus, İsmail Hakkı
Güneş, İlknur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Radyoloji ve nükleer tıp
Radiology and nuclear medicine
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneş, İ. (1990). Meme karsinomalı hastaların postoperatif devrede musinöz karsinoma antijen (MCA) ile izlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 176 meme karsinomalı hasta tumoral dokunun cerrahi yolla çıkarılmasından sonraki devrede seri MCA değerleri ile izlendi. Bu hastalarda değişik zaman aralıkları ile toplam 833 MCA düzeyi tespit edildi. Hastalarımızı 2 gruba ayırdık; PD- hastalar izlendikleri süre boyunca hastalığın ilerlemesi ile ilgili bir bulgu göstermediler. (n=141}/ PD+ grupta ise mevcut diyagnostik metodlarla metastaz yada rekurrens bulgusu saptandı (n=35). Sınır değer olarak 11. o U/ml kabul edildi. PD- gruptaki 141 hastadan 117 si bu değerin altında MCA düzeyi gösterdi (%82}.35 PD+ hastadan 27 sinde yükselmiş MCA değeri saptandı ( %77 ). Bu gruptaki 119 MCA testi metastaz tesbitinden sonra çalışıldı ve 98 test hastalığın ilerlemesini doğru olarak gösterdi (%82). MCA testlerinin genel istatistiksel sonuçları şöyle bulundu; sensitivite %77, spesifite %82, negatif tanı için "predictive" değer %93, pozitif tanı için "predictive" değer %52. Tekrar edilen seri MCA değerleri ile PD+ grupta anlamlı bir artma izlenmiştir, PD- grupta ise tekrarlanan testlerden elde edilen grafik stabil bulunmuştur. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre MCA, mastektomi sonrası devrede meme karsinomalarının invitro monitorize edilmesinde ve metastatik vakalarda tedavinin etkinliğini izlemede önemli bir markırdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4640
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
087084.pdf
  Until 2099-12-31
1.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons