Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4639
Başlık: Vergi hukukunda mücbir sebepler
Diğer Başlıklar: Force majeure in tax law
Yazarlar: Taş, Metin
Taşdelen, Aziz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mali hukuk
Mücbir sebepler
Vergi hukuku
Fiscal law
Force majeure
Tax law
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Taşdelen, A. (1996). Vergi Hukukunda mücbir sebepler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4639
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054241.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.18 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons